Van stemrecht tot ouderschapsverlof

1 mei is de dag waarop we vechten voor onze levenskwaliteit.

Meer dan 130 jaar sociale strijd

Niet eens zo lang geleden hadden gewone werkmensen amper rechten. Laat staan een eerlijke kans op echte levenskwaliteit.

Daar is voor gestreden. Daar hebben arbeiders voor gestaakt, daar zijn vrouwen voor op straat gekomen, daar hebben studenten voor geprotesteerd.

Het stemrecht bijvoorbeeld. In de 19e eeuw hadden alleen rijke grondbezitters een stem in de verkiezingen en vertegenwoordigde dus niemand het werkvolk in het parlement. Pas na lange strijd kregen werkende mannen ook een stem en pas in 1948 veroverden vrouwen datzelfde recht.

Solidariteit en gelijkheid

Maar ook onze sociale rechten zijn tot stand gekomen door volgehouden strijd van gewone mensen zoals jij en ik.

De zondagsrust, gratis onderwijs, werkloosheidsverzekeringen, de 8-urendag, pensioenen, de kinderbijslag, betaald verlof, de 38-urenweek, het minimumloon, het tijdskrediet en ouderschapsverlof … Allemaal belangrijke mijlpalen voor onze levenskwaliteit. De levenskwaliteit van iedereen, want de principes van deze sociale verworvenheden zijn solidariteit en gelijkheid.

Ook de terugbetaling van je dokterskosten, je recht op een ziekte-uitkering, de verhoogde tegemoetkoming, de maximumfactuur … helpen ons om met z’n allen langer in goede gezondheid te leven. Als ziekenfonds blijven we erover waken dat iedereen meetelt.

Al sinds de eerste Internationale Dag van de Arbeid op 1 mei 1890 ijveren we voor méér levenskwaliteit, voor iedereen.

Wat is levenskwaliteit?

Verder lezen