Zo creëren we meer levenskwaliteit

Méér levenskwaliteit. En levenskwaliteit voor iedereen. Hoe geraken we daar? Wat hebben we daarvoor nodig? Als ziekenfonds reiken we enkele belangrijke voorstellen aan.

Gezond leven moet voor iedereen makkelijk en haalbaar

Een actief volksgezondheidbeleid kijkt verderdan de gezondheidszorg alleen. We zetten alles in het werk om de gezondheidsongelijkheden te halveren. Dat betekent dat we de mens niet alleen als patiënt zien. Het gaat over zoveel meer dan goeie gezondheidszorg. We moeten meer aandacht hebben voor de hele context van de mens: de maatschappij, de mensen rondom jou, je persoonlijke situatie …

Iedereen gezond door het leven

De hardnekkige verschillen in gezondheid naargelang men arm of rijk, hoog- of laaggeschoold is, zijn niet toelaatbaar. We halveren de kloof tegen 2030, zoals ook minister Vandenbroucke heeft afgeproken in het federale regeerakkoord. We zetten daarbij speciaal in op kinderen, zelfs nog voor ze geboren zijn. Concreet: we brengen gezondheid naar kinderen, met onder meer een tandarts via de school, gezonde voeding en meer beweging op school, enzovoort.

Financiële drempels verlagen

We zorgen ervoor dat de allerlaagste inkomens minder uit eigen zak moeten betalen, bijvoorbeeld met een extra drempel in de maximumfactuur (MAF) van 250 euro voor de laagste inkomens. We veralgemenen de derdebetalersregeling zodat de patiënt de erelonen van de zorgverstrekkers niet langer moet voorschieten. En waar mogelijk zorgen we ervoor dat iedereen zijn rechten automatisch toegekend krijgt.

Preventie voorop

We wachten niet tot iemand ziek wordt maar proberen dit maximaal te vermijden. We zorgen ervoor dat gezond gedrag zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt, met respect van de persoonlijke, individuele keuzes. We zetten in op het bevorderen van gezondheidsvaardigheden. Bestraffen en responsabiliseren horen daar niet bij.