Zorg voor zieken

Als corona één ding duidelijk heeft gemaakt, is dat iedereen ziek kan worden. Daarom moet iedereen toegang hebben tot de beste zorg. Niet alleen in het ziekenhuis of rusthuis, maar ook erbuiten.

We kiezen voluit voor warme zorg op mensenmaat. Geen zorgfabrieken. De patiënt staat centraal.

En wie ziek valt, die helpen we er weer bovenop. Op alle vlakken. Medisch, sociaal én financieel. Want ziek zijn mag niemand arm maken.

Ziek zijn mag niet arm maken

Stel je voor: je wordt ziek en kan niet meer gaan werken. Het gebeurt zo vaak. Maar stel je nu voor dat je daardoor je job verliest en zonder inkomen zit. Ook dat is de realiteit in veel landen, zelfs in de Verenigde Staten.

Gelukkig hebben wij onze sociale zekerheid. Dankzij het systeem van arbeidsongeschiktheid krijg je een ziekte-uitkering. Je dokterskosten worden grotendeels betaald door onze ziekteverzekering en het ziekenfonds.

Toch zijn er veel mensen die moeite hebben om hun medische kosten te betalen en om rond te komen tijdens een periode van ziekte. Een ziekte-uitkering onder het Europees armoedeniveau? Het zou niet mogen, maar het komt veel voor. Een hoge ziekenhuisfactuur ondanks onze goede sociale bescherming? Ook dat is geen uitzondering.

Ziek zijn mag niet arm maken. Daarom zeggen wij:

 • Trek ziekte-uitkeringen op tot boven de armoedegrens
 • Laat patiënten alleen nog het remgeld betalen (algemene derdebetalersregeling)
 • Open nieuwe wijkgezondheidscentra
 • Verlaag de maximumfactuur voor de laagste inkomens
 • Breng zorg tot bij de mensen, bijvoorbeeld met een tandarts op school.

Preventie

Het coronavirus toont dat ziekte iedereen kan treffen. Gelukkig geldt dat niet voor alle ziektes. Met goede preventie kunnen we heel wat problemen voorkomen. En zo zorgen we er ook voor dat niemand achterop blijft.

Hoe maken we écht werk van preventie?

 • Verdubbel het preventiebudget
 • Zet gericht in op jongeren en kansengroepen
 • Maak gezond leven zo makkelijk mogelijk
 • Sensibiliseer burgers in plaats van ze te bestraffen
 • Investeer in gezonde openbare ruimte en groene mobiliteit
 • Bestuur in alle domeinen met een gezondheidslens.

Patiënt in de cockpit

Zorg is meer dan mensen genezen. Preventie is net zo belangrijk. En patiënten ondersteunen is een ander domein dat soms weleens wordt vergeten. Als je zorg nodig hebt, zou het makkelijk moeten zijn om de juiste zorg te krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor personen met een handicap, chronisch zieken, mensen met psychologische problemen … groepen die sowieso al veel aan het hoofd hebben.

Wat stellen we voor?

 • Maak van samen beslissen de norm: zorgverlener én patiënt, en natuurlijk ook de eventuele mantelzorger
 • Maak de complexe wetgeving levenseinde waterdicht
 • Bouw het gedeeld elektronisch patiëntendossier verder uit voor zowel zorgverlener als patiënt.

Kortom: warme zorg op mensenmaat.