Zorg voor zorgers

Dokters, verplegers, zorgkundigen, laboranten, huishoudhulpen… Deze helden verdienen méér dan een applaus nu.

Zorg voor extra handen aan elk ziekbed, een goed loon en de beste werkomstandigheden. Dat is de beste investering in onze toekomst.

Maar onze zorgers, dat zijn ook mantelzorgers die familie en buren elke dag uit de nood helpen. Zij zijn ook helden en verdienen ons respect én de juiste ondersteuning.

Soigneer én bescherm zorgpersoneel

Ons zorgpersoneel verricht supernoodzakelijk werk. Niet alleen nu tijdens de coronacrisis, maar altijd.

Daarom vragen wij voor het zorgpersoneel:

  • Meer handen aan het bed van de patiënt. Een verpleegkundige in België moet voor gemiddeld 9,4 patiënten zorgen. De internationaal aanvaarde norm voor een veilige zorgomgeving bedraagt nochtans maximaal 8 patiënten per verpleegkundige.
  • Meer erkenning voor de beroepsbekwaamheid. Ziekenhuizen moeten een aantrekkelijke, veilige en aangename werkomgeving creëren voor hun verpleeg- en zorgkundigen. Goeie taakafspraken zijn belangrijk. Bepaalde taken kunnen perfect door ander personeel worden uitgevoerd, zoals het bezorgen van maaltijden of patiënten binnen het ziekenhuis vervoeren. Meer beroepserkenning leidt tot minder risico op burn-out, maakt ieders beroep aantrekkelijker én leidt tot menselijkere en betere zorg voor de patiënt. Zo geeft nu bijna 70 % van de verplegers aan dat ze onvoldoende tijd hebben voor een gesprek met de patiënt …
  • Versterking van de geriatrische en verpleegkundige zorg in de woonzorgcentra. We weten al langer dat de zorg er in veel gevallen tekortschiet, ondanks het heldenwerk van zoveel zorgverleners. De coronacrisis heeft deze tekorten nu nog uitvergroot. Daarom moet de geriatrische en verpleegkundige zorg uitgebreid worden, zodat ouderen met zware zorgnoden de zorg krijgen die ze nodig hebben (in het woonzorgcentrum, en niet in een ziekenhuis). Daarom ook moet werken in woonzorgcentra aantrekkelijker worden gemaakt, met evenwaardige verloning als in de ziekenhuizen, maar ook door geriatrie meer aandacht te geven in de opleiding. En daarom, ten slotte, moeten er ook in woonzorgcentra meer handen aan elk bed.
  • Verder vragen wij natuurlijk goede lonen én voldoende bescherming voor ons zorgpersoneel.

Échte ondersteuning voor mantelzorgers

Maar onze zorgers, dat zijn ook mantelzorgers. Veel mensen rekenen op familie, vrienden of buren om deze periode door te komen. Mantelzorg is nu belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd staan mantelzorgers — door het wegvallen van bepaalde professionele ondersteuning — er nu vaker alleen voor. We vrezen dat de tol dan ook zwaar zal zijn. Mantelzorgers verdienen daarom ons respect én de juiste ondersteuning, want ook na deze crisis gaat de zorg door.

Wij vragen:

  • Respect en waardering voor mantelzorgers
  • Eenduidige, toegankelijke informatie en regelgeving die rekening houdt met de noden van mantelzorgers
  • Erkenning van de expertise van mantelzorgers
  • Psychologische hulpverlening voor mantelzorgers.