500 000 euro gerecupereerd op foute facturen

Leden van de Socialistische Mutualiteiten bespaarden meer dan 500 000 euro op hun patiëntenfactuur. Dit is maar liefst 20 % meer dan het jaar voordien. Op verzoek van zijn leden analyseerde het ziekenfonds meer dan 1 000 betwiste dossiers. De bedragen die gerecupereerd werden variëren enorm.

Op 18 april, de Europese Dag van de Rechten van de Patiënt, onderstrepen de Socialistische Mutualiteiten dat iedere patiënt recht heeft op een correcte factuur voor ziekenhuisopnames, geneesmiddelen en raadplegingen bij zorgverleners. Daarnaast sensibiliseert het ziekenfonds zijn leden en roept het op: “Kom bij twijfel naar het ziekenfonds, wij kijken de factuur voor je na.”

In de praktijk stellen we vast dat de meest voorkomende foute facturen bestaan uit:

  • onterecht aangerekende materialen, toestellen of medicatie
  • onterecht aangerekende accommodatiekosten
  • verjaarde facturen.