A posteriori controles op uitgaven Gezondheidszorgen

We voeren a posteriori controles uit op de uitgaven Gezondheidszorgen om de correcte toepassing van de reglementering te bewaken. Correcte gegevens helpen ons om een zo groot deel van het variabel deel administratiekosten te verzekeren.

In 2017 werden er 817 terugvorderingsdossiers opgestart voor verpleegkundige zorgen na declassering. Hiermee werd een bedrag van 477 000 euro gerecupereerd. Ook waren er 15 dossiers voor niet-uitgevoerde prestaties; waarvoor we 75 000 euro hebben teruggevorderd.

Voorts voerden we 4 controles uit op onwaarschijnlijke aantallen en bedragen van geneesmiddelen afgeleverd in ziekenhuizen. Dit leidde tot 83 dossiers. Tot op heden hebben we zo in totaal 436 500 euro gerecupereerd via correcties en terugbetalingen en werd er in 2017 nog 46 000 euro terugbetaald voor de controles van 2016.

Verder werden er 6 a posteriori controles uitgevoerd op:

  • geschorste verstrekkers
  • dubbele elektronische facturatie door huisartsen
  • implantaten.

Hiervoor werd ondertussen 171 000 euro gerecupereerd.

Ook werden er terugvorderingsdossiers opgestart naar aanleiding van een dubbele bijbetaling van het GMD-statuut chronische aandoening en voor regularisaties van prestaties waarvoor er tot op heden 51 000 euro terugbetaald werd.

Omdat de a priori themacontroles het soms laten afweten door technische beperkingen, werd er in samenwerking met IT een automatische controle ontwikkeld voor de regels die via themacontroles gecontroleerd worden en die door externe controles van het RIZIV of de CDZ geviseerd kunnen worden. We hebben deze controle voor het eerst kunnen uitvoeren voor het 2de trimester van 2017 en deze werd nog eens herhaald voor het 3de trimester. Deze 2 controles hebben tot de recuperatie van 58 500 euro geleid.

In 2017 hebben we terugvorderingsdossiers opgestart voor een totaalbedrag van 1 189 521,85 euro, waarvan er ondertussen 882 736,06 euro gerecupereerd werd. Via correcties door ziekenhuizen voor foutief gefactureerde geneesmiddelen werd er nog bijkomend 430 495,27 euro gerecupereerd en wordt er nog gewacht op een terugbetaling van 27 079,78 euro.

Als enige ziekenfonds hebben we 0 % gemaakte fouten op dit thema in het rapport van de financiële responsabilisering van de verzekeringsinstellingen van 2017.