Aanpassing berekeningsprogramma aan nieuwe regeling Verzekerbaarheid

De regeling Verzekerbaarheid (algemene regeling) wijzigde op 1 mei 2017. De wachttijd werd afhankelijk gemaakt van het risico: arbeidsongeschiktheid, hervalling en ongeval enerzijds en moederschap, werkverwijdering en geboorteverlof anderzijds. Voor de 1ste groep bedraagt de wachttijd nu 12 maanden en moeten 180 dagen of 800 uren bewezen worden. Voor de andere groep blijven de oude vereisten gelden.

Het berekeningsprogramma werd hieraan aangepast. Gezien de korte periode tussen de definitieve regeringsbeslissing (eind december 2016) en datum van inwerkingtreding (1 mei 2017), werd de programmatie zo aangepast dat in eerste instantie alleen de ‘zekere’ gevallen automatisch bepaald werden. Met een aantal suggesties verwerpt het programma alle situaties die niet zeker kunnen bepaald worden. Het is aan de dossierbeheerder om op basis van de suggesties het dossier alsnog te controleren en eventueel op ‘OK’ te brengen.

In 2de instantie werd met hulp van de ziekenfondsen en supports bekeken of sommige ‘verworpen situaties’ toch niet automatisch als ‘OK’ of ‘NOK’ konden worden gekwalificeerd.

Deze verbeteringen werden aangebracht in de periode mei-oktober 2017.

Vóór de wijziging van de wetgeving werden 92 % van de dossiers als ‘OK’ of ‘NOK’ bestempeld. Na de wijziging bedraagt het 79,5 %. Dossierbeheerders moeten dus nog 20,5 % van de dossiers onderzoeken. (Door de nieuwe wetgeving moet de bepaling gebeuren onmiddellijk in de periode voorafgaand aan het risico, en niet langer vanaf het trimester voorafgaand aan het risico, waardoor de bijdragebons vaak te laat beschikbaar zijn.)