Breed draagvlak bij huisartsen voor terugbetaling psychologische zorg

Huisartsen steunen de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg binnen kwalitatieve samenwerkingsverbanden. Dat blijkt uit een bevraging van ons ziekenfonds onder Vlaamse huisartsen. In onze gezondheidszorg is er nood aan meer aandacht én middelen voor geestelijke gezondheidszorg. Gezien de centrale rol van huisartsen in eerstelijnszorg peilden we naar hun visie op de organisatie van deze zorg.

Het ziekenfonds organiseerde de enquête mee ik het kader van de belofte van minister De Block om een eerste stap te zetten in de terugbetaling van de eerstelijnspsycholoog. Deze belofte is ondertussen concreter geworden met een voorstel dat echter te beperkt is en bovendien ook zal zorgen voor heel wat wrijvingen met de deelstaten.

Het ziekenfonds doet alvast de volgende aanbevelingen:

  • Betaal de psycholoog terug, maar voorzie daarvoor voldoende budget. Het door Minister De Block vooropgestelde budget van 22,5 miljoen euro is onvoldoende. Eigen en andere onderbouwde berekeningen schatten de kostprijs eerder op 280 miljoen tot 473 miljoen euro.
  • Improviseer niet, maar maak werk van grondig overleg over de organisatie en financiering van deze terugbetaling.
  • Erken de meerwaarde van een eerstelijnspsycholoog.
  • Stimuleer samenwerkingsverbanden.