De Voorleesbende

De Voorleesbende van VFG is een groep van personen met een handicap die verhalen voorlezen aan kinderen op school. Het concept hiervoor werd uitgewerkt in 2016. In 2017 werd het project opgestart in Oost-Vlaanderen en Limburg. De Voorleesbende gaat in 2018 ook van start in Antwerpen en West-Vlaanderen.

Met dit sensibiliserend en leesbevorderend initiatief wil VFG op een verfrissende manier haar aanbod verruimen. Naast de klassieke vrijetijdsactiviteiten hebben personen met een handicap ook nood aan een aanbod waarbij vertrokken wordt van hun ervaringsdeskundigheid. Dat doen we vanuit een emancipatorische en democratische gedachte. De personen met een handicap bepalen voor een groot deel de inhoud en het verloop van de activiteit.

Zo kunnen we mensen ook uit hun isolement halen. Nogal wat mensen met een (zware fysieke) handicap zitten noodgedwongen de hele dag binnen omdat er voor hen weinig aanbod is, zowel binnen het werkveld als binnen de vrijetijdssector. Daarnaast zijn we er van overtuigd dat ook personen met een verstandelijke handicap thuis horen in de Voorleesbende.

Personen met een handicap en chronisch zieken kunnen zo rekenen op een zinvolle maar vooral ook toffe vrijetijdsbesteding. We valoriseren de ervaringsdeskundigheid van onze doelgroep en zetten in op positieve beeldvorming. De kinderen aan wie ze voorlezen maken op een ongedwongen en creatieve manier (via taal) kennis met personen met een handicap. Met dit project benadrukken we het belang van de inclusiegedachte in de samenleving. We zetten in op een nieuwe soort van samenwerking tussen VFG en scholen. Op termijn zijn tal van andere partnerwerkingen en randactiviteiten mogelijk.

Voorleesbende VFG