Diabetes on the run

In het project ‘Diabetes on the run’ maken we gebruik van de nieuwste technologische mogelijkheden op vlak van monitoring en digitale interactie met de patiënt. Er is een nauwgezette opvolging van 100 diabetespatiënten type 2 die recht hebben op het jaarlijkse diabeteseducatie. Er wordt gebruikgemaakt van de telemonitoring- en telecoaching-applicaties ‘Healthlook’ en ‘Healthlook PRO’. Het project is een samenwerking tussen Bond Moyson en De VoorZorg en verschillende partners, zoals de onafhankelijke ziekenfondsen en Solidariteit voor het Gezin.

Doelstellingen en uitdagingen

Met ‘Diabetes on the run’ wilden we ervaring opdoen met MHealth-apps, onze diabeteseducatoren efficiënter inzetten, de afstemming tussen educator en patiënt verbeteren, sneller ingrijpen bij afwijkende waarden, de patiënt sensibiliseren en het zorgsysteem efficiënter organiseren.

Uitdagingen waren de inpassing van MHealth-toepassingen in de reguliere zorg en de financiering ervan. Een andere belangrijke vraag was aan welke voorwaarden apps zouden moeten voldoen, bijvoorbeeld qua privacy en veiligheid.

Diabetes on the run

Aan het project – dat liep van 1 mei tot 31 oktober 2017 – namen 30 patiënten deel die nieuw opgestart worden in het zorgtraject diabetes en dus nog geen begeleiding of educatie kregen, en 70 patiënten die we al minstens 1 jaar begeleidden.

We voorzagen 90 minuten coaching via chat of beeldbellen voor de 1ste groep en 60 minuten voor de 2de groep en dit gedurende 6 maanden. Enkel als er insuline of incretine opgestart moest worden, of als de patiënt een nieuwe inspuitingstechniek moest leren, werd een huisbezoek door de diabeteseducator ingepland.

De patiënten ontvingen een digitale glucosemeter, weegschaal, bloeddrukmeter en activity-tracker, die allen verbonden kunnen worden met een smartphone of tablet met de Healthlook-app. Als de patiënt geen smartphone of tablet had, ontving de patiënt een iPad Mini 2.

Op regelmatige tijdstippen moesten de patiënten metingen uitvoeren: glucose, gewicht, bloeddruk, beweging, slaap … De resultaten worden automatisch geüpload naar de applicatie via Bluetooth. Vervolgens worden de resultaten toegankelijk gemaakt voor de diabeteseducatoren en eventueel ook artsen. Ook de resultaten van de 3-maandelijkse bloedafnames door de huisarts in kader van het zorgtraject kunnen in de app worden opgenomen.

De patiënten kunnen hun meetwaarden raadplegen en krijgen real-time feedback aan de hand van standaardantwoorden vanuit de app. De app bevat ook richtlijnen om de patiënt te ondersteunen, gebaseerd op internationale standaarden of gevalideerd door Domus Medica. Daarnaast kan de diabeteseducator gepersonaliseerd advies geven via chat.

Resultaten

Dankzij het project daalde het HbA1C bij 35 patiënten met gemiddeld 0,70 %. Het effect op de diastolische bloeddruk was minder groot, al waren er wel 3 extra patiënten die het streefdoel behaalden op het einde van het project. Dankzij de extra beweging en gezondere voeding noteerden 80 patiënten een gewichtsdaling. Het gemiddelde gewichtsverlies bedroeg 3,5 kg.

89 % van de patiënten gaf aan meer controle te hebben over hun gezondheid. Hoewel 70 % nog nooit een mobiele gezondheidsapp had gebruikt, voelde 69 % zich er goed bij.

De diabeteseducatoren gaven de app een gemiddelde beoordeling van 8,2 op 10. De vier belangrijkste voordelen van de app volgens de educatoren zijn:

  • een betrouwbare tool om patiënten op afstand op te volgen (84%)
  • geschikt voor het monitoren van diabetespatiënten (84%)
  • een overzicht van alle gezondheidsgegevens van mijn patiënten op één platform (83%)
  • rechtstreeks vanaf het platform communiceren met de patiënt (84%).

85 % van de educatoren was tevreden en beveelt de werkwijze aan collega’s aan. 15 % verkoos de bestaande zorgtrajectbegeleiding boven het Diabetes on the run-project.