Dossiers medische fouten opvolgen

Sinds 2010 kunnen we dossiers over medische ongevallen aan het Fonds Medische Ongevallen (FMO) voorleggen. Daardoor moeten we niet steeds naar de rechtbank stappen. Jammer genoeg stelden we van in het begin nogal wat problemen vast met de snelheid en terugbetaling.

Om het effectieve probleem in kaart te brengen werd een eenvoudige tool opgezet die ons een overzicht geeft van alle openstaande dossiers. Daaruit blijkt dat we 192 dossiers indienden sinds 2010. In 120 van die dossiers ontvingen we nog altijd geen standpunt. Waar we wel een standpunt ontvingen, was dat in de grote meerderheid van de gevallen negatief voor de patiënt.

Daarom werd besloten om dossiers waarvan onze artsen menen dat er kans is op aansprakelijkheid opnieuw voor de rechtbank te brengen. We leggen ze niet langer voor aan het FMO. Wel blijft onze organisatie de bestaande dossiers bij het FMO opvolgen om hun werking te monitoren.