53,2 procent van de thuiswonende leden ouder dan 65 jaar van het Socialistisch Ziekenfonds haalde tijdens het vorig griepseizoen een terugbetaald griepvaccin bij de apotheker. Dit ligt ver onder de WGO-doelstelling voor griepvaccinatie voor 65-plussers van 75%. Het ziekenfonds dringt aan op verdere sensibilisering en een vereenvoudiging van de huidige procedure arts-apotheker-arts om de dekkingsgraad…

Lees meer

Socmut betonneert randvoorwaarden en tijdelijk karakter Tandartsen en ziekenfondsen sloten deze nacht – 30 januari 2020 – een tweejarig tariefakkoord. Dat gebeurde in zeer moeilijke budgettaire omstandigheden, en was enkel mogelijk door toevlucht te nemen tot maximumtarieven. Hierbij kunnen ook tandartsen die de tarieven respecteren in sommige gevallen meer dan het wettelijk tarief aanrekenen. ‘We…

Lees meer

In 2019 bedraagt de dagprijs in een Vlaams woonzorgcentrum gemiddeld 59,05 euro. Dit betaalt een bewoner voor onder meer de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Eventuele supplementen voor extra diensten vallen buiten dit bedrag. Onder dat gemiddelde bedrag van 59 euro gaan vele verschillen schuil. De cijfers tonen aan dat de prijzen blijven stijgen,…

Lees meer

Ons land kan het met minder materniteiten doen Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) berekende dat een materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moet uitvoeren, om de kostprijs per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten, en zonder dat daarbij de goede zorg in het gedrang komt. Verder moet elke vrouw (tussen…

Lees meer

Patiënten krijgen onvoorspelbare facturen tot 2000 euro voorgeschoteld als ze vervoerd worden tussen ziekenhuizen. Dat blijkt uit een analyse van de Socialistische Mutualiteiten. Het ziekenfonds vreest een toename van deze facturen in het kader van de ziekenhuisnetwerken en roept op tot een dringende oplossing waarbij de patiënt niet de rekening betaalt van de samenwerking en…

Lees meer

Socialistische Mutualiteiten ongerust over cijfers mentale gezondheid Al op jonge leeftijd komen sociale ongelijkheden in gezondheid tot uiting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Socialistische Mutualiteiten. Vooral op het vlak van mentale gezondheid is de kloof zorgwekkend. Kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen nemen vaker antidepressiva en antipsychotica, gaan vaker naar de psychiater…

Lees meer

De genetica kent een razendsnelle evolutie. Vandaag is het mogelijk om het volledige erfelijke materiaal af te lezen en te analyseren aan een steeds lagere kostprijs. Dit zorgt voor heel wat vragen en dilemma’s, maar ook potentiële implicaties waar we dringend over moeten nadenken. ‘Genetica is één van de terreinen die het menselijke leven bepalen.…

Lees meer

De prijzen van de innovatieve geneesmiddelen swingen de pan uit. Het verhaal van Pia duwde ons nog eens met de neus op de feiten. Maar wat kunnen we eraan doen? Het farmamodel grondig herzien. Ja. Maar ook op kortere termijn zijn stappen te zetten om te komen tot billijkere prijzen die correct de kosten weerspiegelen…

Lees meer

30 procent van de jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar ervaart problematische prestatiedruk. Ze voelen de druk vooral op school en in hun sociale leven. Dat blijkt uit een enquête van de Socialistische Mutualiteiten. Bovendien kampt 1 op 10 met een problematische ‘fear of missing out’ of met een ongezonde omgang met sociale media.Alarmerend is…

Lees meer