Check jij je gezondheidsgegevens online voor je naar de dokter gaat? Of wist je niet dat deze mogelijkheid bestaat? Het is maar een van de vragen die jij in de eHealthMonitor 2019 kan helpen beantwoorden. De eHealthMonitor is een nieuw jaarlijks onderzoek naar jouw kennis en gebruik van digitale toepassingen binnen de gezondheidszorg (eHealth). Denk…

Lees meer

We moeten als Vlamingen streven naar succes, inclusief een goede gezondheid. Dat houdt het regeerakkoord Jambon I ons voor. We moeten daarbij vooral zelfredzaam zijn. We krijgen een individueel rugzakje en alle vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid. De vraag hoe je als samenleving tegemoet komt aan de zorgnoden, of een omgeving creëert die mee zorgt…

Lees meer

De regeringsbeslissing om antibiotica duurder te maken voor de patiënt vanaf 1 mei 2017 heeft geen effect gehad op de overconsumptie van antibiotica, wat de beoogde doelstelling was. De maatregel zorgde wel voor een besparing voor de ziekteverzekering op de rug van de patiënt. Zijn gemiddelde antibioticafactuur steeg met ruim 85 % tussen het epidemiejaar…

Lees meer

Ruim 80 000 kwetsbare patiënten dreigen de dupe te worden van de kafkaiaanse staatshervorming in de gezondheidszorg. Ze zullen tot 600 euro meer uit eigen zak moeten betalen. Dit omdat de federale beschermingsmaatregelen tegen een oplopende factuur niet langer gelden voor de overgehevelde deeldomeinen. Het probleem werd al aangekaart in 2011, het geld voor een…

Lees meer

Fan van meer gezondheidswijsheid in België? Wij ook! Daarom zijn wij, samen met tal van andere organisaties uit de gezondheidssector, partner binnen het initiatief HealthNest. Ons doel is het vergroten van de gezondheidswijsheid in België. Dit doen we door de beste initiatieven omtrent het thema aan te moedigen, bekender te maken, te coachen en hun…

Lees meer

Zorgverleners, zorginstellingen en ziekenfondsen hebben op maandag 7 oktober ll. tijdens het Verzekeringscomité quasi-unaniem het budget voor gezondheidszorg in 2020 vastgelegd, met name voor 27,6 miljard euro. Het Verzekeringscomité pleit voor een andere aanpak die vertrekt vanuit een meerjarenvisie en een voldoende financiering. Het Verzekeringscomité van het Riziv, met vertegenwoordigers van zorgverleners, zorginstellingen en ziekenfondsen,…

Lees meer
Paul Callewaert

Vlaanderen staat sterk, we scheren hoge toppen, we stralen. Dat is de teneur van het Vlaamse regeerakkoord. Toch heeft de Vlaming weinig reden tot juichen, menen de Socialistische Mutualiteiten. “Dit regeerakkoord lost de problemen van de gewone Vlaming niet op, integendeel.” Het ziekenfonds ziet hoge aspiraties maar niet het beleid of de centen om die…

Lees meer

Het Belgische Evidence-Based Practice netwerk De praktijk in de gezondheidszorg is steeds meer gebaseerd op wetenschappelijk bewijs (‘evidence-based’). Om de zorgverleners op de hoogte te houden van de meest recente wetenschappelijke evoluties, ontwikkelen en verspreiden talrijke beroepsorganisaties praktijkrichtlijnen (ook ‘guidelines’ genoemd). In België is de kwaliteit van deze richtlijnen goed, maar de manier waarop ze…

Lees meer

Petje te boven Voor ons allen – mensen, artsen en patiënten – is het een intrigerende ontwikkeling. We juichen als onderzoekers een zware of zelfs dodelijke genetische aandoening de wereld uit bannen. Maar we fronsen ook weleens de wenkbrauwen als het gaat over niet-medische kenmerken aanpassen. Bij sommigen ligt de term ‘eugenetica’ op de lippen…

Lees meer

Organisatie en terugbetaling van enterale en parenterale voeding in en buiten het ziekenhuis In ons land is 33 % van de ziekenhuispatiënten, 16% van de bewoners van woonzorgcentra en bijna 13% van de thuiswonende ouderen ondervoed. Het probleem wordt meestal laat opgemerkt. Om ondervoeding te voorkomen of te behandelen moet men stapsgewijs te werk gaan,…

Lees meer