Full Buddy

In samenwerking met S-Plus en de onderzoeksgroep D-Scope werd in 2017 een luik van het project ‘Full Buddy’ voorbereid door ons ziekenfonds.

De bedoeling is om risicoprofielen te ontwikkelen van kwetsbare ouderen om hen vroeger op te kunnen sporen. De VUB ontwikkelde hiervoor een vragenlijst, die werd uitgetest door de OCMW’s van Knokke-Heist, Gent en Tienen. De vragenlijst bleek echter te moeilijk, waardoor gemeenten afhaakten.

Om onnodige huisbezoeken te voorkomen, willen we de vragenlijst uittesten in 4 gemeenten en frailty-profielen opstellen aan de hand van ziekenfondsgegevens. Zo hopen we gerichte parameters te ontdekken die wijzen op kwetsbaarheid. De proefgemeenten zijn Wetteren, Oudenaarde, Brussel en Wervik.

Het project werd opgestart in 2017 en wordt uitgerold in 2018. De resultaten worden voorgesteld op de studiedag van D-Scope in november 2018.