Full service-benadering van personen met een handicap

Binnen onze full service-werking werd een project opgestart om personen met een handicap dienstoverstijgend te helpen.

Zowel nationaal als in de ziekenfondsen werd een SPOC (single point of contact) aangeduid die over de diensten heen aan de slag ging. Gezamenlijk werkten zij aan de hand van focusgroepen een gemeenschappelijk kader uit. Om de aan het licht gekomen hiaten te verhelpen, werden nationale acties afgesproken, die de regionale SPOC’s vervolgens in hun eigen regio’s implementeerden. Alle nationale en regionale acties worden opgevolgd in de nationale werkgroep, zodat de ziekenfondsen bij elkaar inspiratie kunnen opdoen en zodat het NVSM zijn acties indien nodig kan bijsturen.

Dankzij het project is er nu 1 aanspreekpunt voor personen met een handicap, hanteren we een dienstoverstijgende aanpak en dossieropvolging, is er een kader voor communicatie en vorming, en hanteert elke dienst een handicaptoets. Zo kunnen we deze doelgroep efficiënter en beter helpen, en bouwen we verder aan onze reputatie als een goed ziekenfonds voor personen met een handicap.

Concreet werd er een brochure gemaakt en een landingspagina op de website, werden er allerlei acties opgezet en kwam er een nieuwe stand op de REVA-beurs. Intern is er een wiki, transversale werkgroepen en een permanente intervisie.