En nog zo veel projecten

Ons ziekenfonds neemt het op voor de rechten van onze leden als patiënten. Zo verdedigen we onze leden wanneer ze menen het slachtoffer te zijn van een medische fout of ongeval. Onze dienst Jurimut onderzoekt het dossier eerst samen met haar adviserende-artsen zodat het slachtoffer weet of en wat er verkeerd liep. Na dit onderzoek krijgen de leden een advies over de mogelijke stappen die kunnen ondernomen worden en informeren we hen over de slaagkansen. Daarbij wordt getracht een zo correct mogelijk beeld te scheppen zodat men weet voor welke, vaak moeilijke en lange, weg hij/zij staat. Deze dossiers nemen immers gemakkelijk een aantal jaren in beslag. In veel gevallen moet er een beroep worden gedaan op de rechtbank of het Fonds Medische Ongevallen (FMO). Over de jaren heen staan er nog een 450-tal dossiers open. Sinds 2010 werden er 214 dossiers naar het FMO gestuurd. Samen met onze leden zorgen we ervoor dat deze dossiers worden opgevolgd met bijstand van bekwame advocaten en experten.

Om de gezondheid van onze leden te verbeteren, voerde ons ziekenfonds campagne rond antibiotica en het probleem van resistentie. Dat deden we samen met alle andere ziekenfondsen. De campagne maakt deel uit van een permanente werking rond gezondheidsbevordering en preventie.

Onze organisatie digitaliseert aan hoog tempo. Naast de uitrol van het e-attest werken we achter de schermen aan allerlei optimalisaties. Zo werd in 2017 en 2018 een IT-project uitgerold om de uitvoering van het systeem huisapotheker mogelijk te maken. Ook in 2018 verhuisde het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten zijn servers – het hart van onze computerinfrastructuur – naar een nieuw datacentrum.

In 2018 voerde ons ziekenfonds samen met 7 andere organisaties 80 interviews uit met meer dan 100 patiënten, mantelzorgers en zorgverleners uit de Euregio Maas-Rijn. Dat kadert in het EMRaDi-project, waarvan we een partner zijn. EMRaDi wil de zorg voor patiënten met een zeldzame ziekte in de internationale Maas-Rijn-regio (waartoe Belgisch Limburg en Luik behoren) beter organiseren. Op basis van de vele interviews wordt een kwalitatief onderzoeksrapport opgesteld. In 2020 worden de projectresultaten voorgesteld.