Administratieve processen digitaliseren zonder in boeten op een menselijke dienstverlening. Dát is in een notendop waar de Socialistische Mutualiteiten voor gaan. Gedaan met het heen-en-weer-geloop tussen dokter en ziekenfonds met briefjes en attesten. We gaan voor zo min mogelijk papierwerk en zo veel mogelijk gebruiksvriendelijke online toepassingen.

E-attesten en algemene derdebetaler

Aan de weg van e-gezondheid wordt hard getimmerd. Een van de blikvangers is de geleidelijke digitalisering van het getuigschrift voor verstrekte hulp. Als patiënt krijg je een ontvangstbewijs waar op staat hoeveel je hebt betaald. Je dokter stuurt het getuigschrift zelf elektronisch naar je ziekenfonds. Het ziekenfonds stort het geld automatisch op je rekening. Je hoeft dus geen briefjes meer binnen te brengen en ook geen kleefbriefjes te plakken. Deze digitalisering gebeurt stapsgewijs. De huisartsen bijten de spits af.

Ons ziekenfonds is vragende partij om ook het betaalcircuit elektronisch te laten verlopen. Laat de patiënt niet langer het honorarium van zijn arts voorschieten, maar laat ons werk maken van een algemene derdebetalersregeling, waarbij de ziekenfondsen rechtstreeks de zorgverleners betalen. Dat is administratief eenvoudig én goed voor de toegankelijkheid van de zorg.

Digitale evoluties

Ook op andere vlakken wordt er volop gedigitaliseerd:

  • Het geneesmiddelenvoorschrift wordt meer en meer elektronisch doorgestuurd van arts naar apotheker.
  • Meer Belgen geven toestemming om hun medische gegevens digitaal te delen tussen zorgverleners.
  • De communicatie tussen ziekenfondsen en zorgverleners gebeurt in toenemende mate digitaal, gaande van raadpleging verzekerbaarheid over facturatie tot doorsturen van attesten.
  • Ons ziekenfonds werkt verder aan de uitbouw van het elektronisch patiëntendossier en ons internetloket e-Mut.
  • Er worden moderne en eenvoudige controleprocedures uitgebouwd.

Ons ziekenfonds stond aan de wieg van de modernisering en digitalisering van de gezondheidszorg. Het gros van onze dienstverlening gebeurt geautomatiseerd en via derdebetaler, namelijk via het platform MyCareNet dat de ziekenfondsen hebben ontwikkeld. Denk maar aan ziekenhuisopnames, apothekers, thuisverpleegkundigen, klinische biologie … Met MyCareNet communiceren we permanent en in real time met verleners, wisselen we data uit en kunnen we e-diensten met meerwaarde aanreiken.

Waar mogelijk bouwt ons ziekenfonds deze ontwikkelingen intermutualistisch uit.