Een globaal actieplan voor welzijn op het werk

Als ziekenfonds zijn we uitstekend geplaatst om de cijfers van arbeidsongeschiktheid van nabij op te volgen en die zien er niet goed uit. Natuurlijk zijn er heel wat factoren die hierin een rol spelen, zoals het feit dat we allemaal langer moeten werken. Toch blijkt uit onderzoek dat ook onze levenswijze, toenemende stress en verhoogde werkdruk een rol spelen. 

Ook in onze organisatie hebben we een aantal langdurig zieken. Hoewel we trachten zorg te dragen voor het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers, wordt ook onze organisatie getroffen door het langdurig uitvallen van collega’s door burn-out, rugproblemen en andere medische of psychische problemen.

Daarom kiezen we er als ziekenfonds voor om expliciet in te zetten op het welzijn van onze medewerkers. De welzijnsbevragingen vormen hiervoor de basis. Uit de resultaten van deze bevraging is een actieplan gevolgd. We pakken de stressoren aan, maar versterken ook de energiebronnen die al aanwezig zijn en stimuleren een gezonde levenswijze. Daarnaast willen we onze medewerkers helpen om zich te wapenen tegen de uitdagingen die op ons afkomen.

Globaal plan Welzijn

De Socialistische Mutualiteiten zetten zich in voor de gezondheid en het welzijn van hun leden én medewerkers. We bouwen een actief en duurzaam loopbaanbeleid uit binnen een stimulerende en zorgzame werkomgeving. We gaan volop voor tevreden en gezonde medewerkers. Deze medewerkers zijn immers meer betrokken bij hun organisatie, presteren beter op het werk, zijn trots op hun werk …   Het welzijn van onze medewerkers willen we bevorderen door een warme werkgever te zijn en een werkomgeving te creëren die een gezonde levenswijze stimuleert. We doen al veel, maar we willen de verschillende initiatieven samenbrengen tot een gedragen globaal plan ‘Welzijn’, waarbinnen we de talrijke acties voor onze medewerkers kunnen kaderen.

Samen met alle collega’s die werken rond welzijn, zoals preventieadviseurs, willen we het welzijn van onze medewerkers structureel in ons organisatiebeleid inbouwen. We hebben daarbij aandacht voor het welbevinden van onze medewerkers in psychosociaal maar ook in lichamelijk opzicht. Er is immers een wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen lichaam en geest.

We gingen hiermee van start in 2018 en konden reeds een heleboel zaken verwezenlijken, zoals infosessies rond stress en burn-out, tips and tricks op ons welzijnsportaal, sensibilisering via infosessies, nieuwe vormingsthema’s rond veerkracht en jobcrafting, uitgebreid opleidingspakket voor leidinggevenden … Een permanente feedbackcultuur kan een grote bijdrage leveren aan het verhogen van de draagkracht. We willen medewerkers aansporen tot energie-gevende zaken.

Interne coaches bieden op vraag ondersteuning rond stresshantering. Zij ondersteunen ook de leidinggevende in zijn begeleiding van zijn medewerker. Deze coaches contacteren zieke medewerkers met de vraag of wij hun ergens mee kunnen helpen. Ook ondersteunen ze zieke collega’s en hun leidinggevenden in de voorbereiding van de terugkeer.

Uit onderzoeken in 2019 blijkt dat deze acties hun vruchten afwerpen. De komende jaren schakelt onze organisatie nog een tandje hoger in welzijnsinitiatieven.