IJveren voor beter beleid met kwalitatief onderzoek

De Studiedienst van de Socialistische Mutualiteiten vertegenwoordigt onze ledenbeweging in de vele beleids- en adviesorganen van de ziekteverzekering. Zowel binnen deze organen als erbuiten oefent ze invloed uit op de politieke en maatschappelijke agenda met kwalitatief studiewerk. Als ziekenfonds zijn we uitstekend geplaatst om bijvoorbeeld voorschrijfgedrag en medische kosten te onderzoeken.

In 2018 deden we onder andere onderzoek naar:

  • antibioticagebruik
  • ereloonsupplementen in ziekenhuizen
  • goedkopere geneesmiddelen.

Kwantitatieve en kwalitatieve studie antibiotica

Jonge huisartsen schrijven bijna 30 % minder antibiotica voor dan hun oudere collega’s. De studie bevestigt eveneens dat het antibioticagebruik in ons land nog steeds zeer hoog ligt. Beide vaststellingen ondersteunen ons standpunt om artsen aan te spreken op een meer doelmatig en verantwoord voorschrijfgedrag van in het bijzonder antibiotica. Dit is  vooral nodig om de toenemende resistentie tegenover bepaalde antibiotica een halt toe te roepen.

Ziekenhuisbarometer

Op 10 jaar tijd zijn de ereloonsupplementen in een eenpersoonskamer meer dan verdubbeld. Deze vaststelling versterkt onze vraag om werk te maken van een grondige hervorming van de ziekenhuisfinanciering samen met een verbod op supplementen. Deze maatregelen zijn nodig om een betaalbare zorg voor iedereen te blijven garanderen.

Barometer goedkoopste geneesmiddel

Uit onze (jaarlijkse) barometer goedkoopste geneesmiddel blijkt dat de ziekteverzekering 62 miljoen euro zou kunnen besparen mochten artsen consequent het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven.  De patiënten zouden hierdoor 47 miljoen euro minder moeten betalen. Bovendien blijkt dat 75 % van de artsen er niet in slagen om hun quotum van goedkoopst voorschrijven te halen. Dit zijn verontrustende vaststellingen die onze standpunten voor een doelmatiger gebruik van de schaarse middelen enkel versterken.