Nieuwe frontoffice met full-service dienstverlening

Ons ziekenfonds wordt geconfronteerd met veel externe evolutie : het toekomstpact De Block, de reorganisatie van de eerste lijn, e-gezondheid, de focus op zelfregie, de vermaatschappelijking van de zorg, andere verwachtingen van de bevolking op vlak van dienstverlening en communicatie, enzovoort. Ook intern staan er grote veranderingen op til, met een fusie van verschillende zorgorganisaties in 2019-2020 tot een nieuwe zorgorganisatie.

Toekomstvisie

Wat betekent dit voor ons ziekenfonds? Hoe kan en moet de frontoffice zich hieraan aanpassen?

We moeten evolueren naar een vernieuwde, brede front die aan onze (potentiële) leden een ‘full service’ kan bieden. Dat vraagt om een vlotte samenwerking met de nieuwe zorgorganisatie. Onder een ‘brede frontoffice’ verstaan we iedereen die in contact treedt met het lid, ongeacht het kanaal of onderwerp.

De ziekenfondsen hebben al veel stappen ondernomen. Dit project wil dit evolutieve proces versterken met een gemeenschappelijke visie. In mei 2018 ging het project strategisch van start, in oktober 2018 werden de eerste concrete stappen genomen met het opstarten van een werkgroep.

In 2019 wordt hieraan verder gewerkt, met het oog op het afsluiten van een ‘service-level agreement’ (SLA) met de nieuwe zorgorganisatie. Het concept brede front wordt eveneens uitgediept, met het oog op het in kaart brengen van business-processen binnen de frontoffice en het scherpstellen van de verhouding met andere full service-dienstverleningstrajecten.