S-magazine, meer dan een magazine

Begin september 2018 zat de 1ste volledig vernieuwde editie van S-magazine in de meer dan 500 000 brievenbussen van onze 1,2 miljoen leden in Vlaanderen. Ons ledenblad heeft intussen al 46 jaar en verschillende vernieuwingsoperaties op de teller staan. Toch was de ommezwaai in 2018 er een om u tegen te zeggen. S-magazine onderging vormelijk en inhoudelijk een grondige make-over, werd achter de schermen anders georganiseerd én kreeg er een online broer bij: S-blog.

Waarom?

Begin 2018 hadden we 2 belangrijke redenen om een nieuwe wind door S-magazine te laten waaien.

  • We volgen de recente ontwikkelingen op vlak van communicatie door volop in te zetten op contentmarketing, een aanpak die focust op authentieke verhalen van echte mensen. We stappen steeds meer af van klassieke advertenties en hangen onze boodschap op aan verhalen. Zo blijft onze boodschap ook beter hangen. We focussen op de lezer en trachten zoveel mogelijk het raakvlak te vinden tussen wat onze lezers willen lezen enerzijds en wat wij als ziekenfonds willen vertellen anderzijds. Dat zijn de relevante verhalen om in onze kanalen te vertellen.
  • We gaan aan de slag met de resultaten van ons grootschalig lezersonderzoek van 2 jaar geleden. Hieruit bleek dat 80 % van onze leden S-magazine leest. S-magazine kreeg van zijn lezers een mooie algemene tevredenheidsscore van 7,3/10. Toch bleek dat we het moeilijk hebben om jongere lezers (18-30 jaar) te bereiken, en dat een aanzienlijke groep (uitsluitend) online contact heeft met ons ziekenfonds. Hoog tijd dus om naast het papieren magazine ook een online variant uit te werken.

Wat is nieuw?

De vernieuwing uit zich op tal van vlakken: zowel inhoudelijk als vormelijk, zowel achter de schermen als zichtbaar voor onze leden/lezers. De belangrijkste nieuwigheden op een rijtje.

  • Voor het eerst wordt S-magazine méér dan een papieren magazine. Dit brengt ook een nieuwe denkwijze met zich mee. We vertrekken vanuit de content (welke verhalen willen we vertellen?) en beslissen dan in welke kanalen die het best tot hun recht komen (hoe bereiken we de beoogde doelgroep?). Het volledige ecosysteem van ons ziekenfonds bestaat nu uit 4 pijlers: S-magazine (op papier), S-blog (online, op www.devoorzorg.be/blog of www.bondmoyson.be/blog), de nieuwsbrieven van onze 4 regionale ziekenfondsen (online) en de sociale media van onze 4 regionale ziekenfondsen (online).
  • De frequentie van verschijning is aangepast van 10 papieren edities per jaar naar 6 papieren edities per jaar. Door de vermindering van het aantal edities kwam er een budget vrij voor de opstart en uitbouw van ons nieuwe online kanaal, de S-blog. Toch blijven we op regelmatige basis aanwezig in de Vlaamse huiskamer: we hebben bewust voor een tweemaandelijkse publicatie gekozen. Kortom: ook financieel maken we een slimme keuze.
  • De lay-out van S-magazine werd volledig herbekeken. We startten met een gloednieuw concept: een eigentijdse stijl met frisse kleuren, warme beelden, aantrekkelijke typografie, en dat in een handig formaat. Qua inhoud trekken we voluit de kaart van de content (zie hoger): herkenbare getuigenissen, maar ook praktische tips en nieuws over gezondheid en welzijn in de brede zin. Een centraal thema per editie en vaste rubrieken zorgen voor een samenhangend geheel en bieden houvast aan de lezer.
  • In het kader van de wet op de overheidsopdrachten zochten en vonden we een nieuwe partner voor opmaak, druk en algemene begeleiding: HeadOffice. Met hen gaan we in zee voor 4 jaar.

Wat brengt de toekomst?

De komende jaren bouwen we verder op de strategie die is uitgestippeld. Enkele aandachtspunten:

  • We hebben al heel wat kwaliteitsvolle content, maar zullen nog meer inzetten op de distributie daarvan: via welke kanalen bereiken we onze doelgroepen op de meest efficiënte manier? Zo zullen we onder meer de S-blog volledig integreren in de website van ons ziekenfonds, zodat beide elkaar wederzijds kunnen versterken.

We onderzoeken de mogelijkheden om de oplage van S-magazine stilaan af te bouwen en de leden die dat wensen naar een digitaal traject te leiden. Minder magazines drukken komt niet alleen onze planeet ten goede, maar biedt ook financiële ruimte voor nog meer online aanwezigheid en meer content op maat van onze doelgroepen.