Uitdagingen

Re-integratie van langdurig zieken

De ziekenfondsen hebben een jarenlange ervaring opgebouwd met beroepsherscholing en gedeeltelijke werkhervatting. Het wettelijk kader rond re-integratie is grondig vernieuwd door de…

Lees meer ...

Hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar voor iedereen?

België besteedt een goede 10 % van zijn bruto binnenlands product (bbp) aan gezondheidszorg. Is dat veel of weinig? Het is maar…

Lees meer ...

Informatie- en hulpverlening en gezondheidscoaching

Geld samenleggen om te zorgen dat de zorgkosten solidair gedeeld worden als iemand ziek wordt. Dat was de doelstelling bij de oprichting…

Lees meer ...

Staatshervorming

Ons ziekenfonds is nooit vragende partij geweest voor staatshervormingen. Dat heeft alles te maken met onze solidariteitsgedachte, maar ook met het inzicht…

Lees meer ...

Het elektronisch doktersbriefje e-attest wordt uitgerold

Sinds 2018 krijg je bij sommige huisartsen niet langer een papieren doktersbriefje of getuigschrift voor verstrekte hulp (GVVH). Deze artsen werken met…

Lees meer ...

Commercialisering en vermaatschappelijking in de gezondheidszorg

Onze principes zijn glashelder: gezondheidszorg is een recht voor iedereen. De beste garantie hiervoor is de wettelijk verplichte ziekteverzekering, gebaseerd op solidariteit…

Lees meer ...