Het elektronisch doktersbriefje e-attest wordt uitgerold

Sinds 2018 krijg je bij sommige huisartsen niet langer een papieren doktersbriefje of getuigschrift voor verstrekte hulp (GVVH). Deze artsen werken met het e-attest of het digitale doktersbriefje. Hierdoor hoef jij niet meer naar een kantoor of brievenbus van ons ziekenfonds om je doktersbriefje binnen te brengen. Handig! En je krijgt je dokterskosten ook sneller terugbetaald.​​

Project e-attest

Het project e-attest kadert binnen het plan e-Gezondheid 2.0 van de FOD Volksgezondheid, meer bepaald actiepunt 14 MyCareNet. Het betreft de afschaffing van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp (GVVH) in het kader van de facturatie van de contante betaling.

De uitrol van dit project gebeurde geleidelijk. Op 2 januari 2018 kon een pilootgroep van in totaal 78 huisartsen gebruik maken van de dienst e-attest. Op dat moment hadden 8 softwareleveranciers hun erkenning bekomen van het NIC.

Op 2 februari 2018 werd de deur opengezet voor alle huisartsen die werken met een erkend softwarepakket. Ondertussen hebben 12 softwareleveranciers hun erkenning bekomen van het NIC voor de dienst e-attest.

Sinds 6 februari hebben alle huisartsen, groepspraktijken en wachtdiensten in België de mogelijkheid om de getuigschriften via elektronische weg te versturen. De huisarts stuurt het e-attest via MyCareNet naar het ziekenfonds, dat vervolgens de terugbetaling stort op de bankrekening van de verzekerde.

In 2018 ontving ons ziekenfonds 1,3 miljoen elektronische getuigschriften. De huisartsen attesteerden 1.495.885 prestaties via elektronische weg.

In 2019 wordt het e-attest ook ter beschikking gesteld van tandartsen. Later zullen ook andere sectoren aan de slag gaan met het elektronisch getuigschrift.

Hoe gaat e-attest in zijn werk?

 1. De patiënt gaat op bezoek bij zijn huisarts, die bepaalde prestaties verricht.
 2. De arts identificeert de patiënt via het rijksregisternummer in zijn software en raadpleegt online de verzekerbaarheid van zijn patiënt. Zo verzekert hij zich ook van het feit dat hij de derdebetalersregeling niet mag toepassen (circuit e-Fact). Tevens weet hij of de patiënt aangesloten is in een medisch huis.
 3. De patiënt betaalt het honorarium aan de arts.
 4. De huisarts zal deze prestaties vervolgens elektronisch attesteren via MyCareNet aan de VI door verzending van een elektronisch getuigschrift met vermelding van de prestaties en het bedrag betaald door de patiënt. Dit e-Attest wordt verzonden op het moment van de prestatie.
 5. Dit wordt gevalideerd door de VI.
  1. Indien het OK wordt bevonden na een primaire technische controle, zal de VI op haar beurt een ontvangstbewijs van het elektronisch getuigschrift verzenden naar de arts met vermelding van het wettelijk honorarium voor de prestaties.
  2. Indien niet OK, ontvangt de arts een verwerping.
 6. De arts noteert het nummer van het ontvangstbewijs (uniek volgnummer per VI) op het bewijsstuk en levert aan de patiënt het bewijsstuk voor de verrichte verstrekkingen. Op het bewijsstuk vermeldt de arts eveneens het wettelijk honorarium en het supplement.
 7. De VI voert een aantal business controles uit op het elektronisch getuigschrift en berekent het terugbetalingsbedrag aan de patiënt.
  1. Indien OK stort de VI het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming op de rekening van het lid
  2. Indien niet OK (vb. nomenclatuur niet gerespecteerd) zal het elektronische getuigschrift verworpen worden. De VI verzendt een brief naar het lid, zodat deze laatste eventueel contact kan opnemen met zijn huisarts.
 8. Vervolgens zal de VI op basis van het ontvangen elektronische getuigschrift betalen aan het lid.

Voordelen

Voor de huisarts:

 • administratieve vereenvoudiging
 • tijdswinst en efficiëntie
 • beveiligde, elektronische uitwisseling
 • minder schrijf- en leesfouten, en dus minder correcties nodig
 • snellere betaling van de automatische versnelde verlenging van het GMD aan de huisarts dankzij de onmiddellijke ontvangst van de raadpleging/bezoek via e-attest.

Voor de patiënt:

 • Snel
  Met het e-attest krijg je je consultatie sneller terugbetaald. Gemiddeld 2 tot 3 werkdagen na de raadpleging staat het geld al op je rekening.
 • Makkelijk
  Je hoeft je doktersbriefjes niet langer af te leveren in een brievenbus of kantoor van ons ziekenfonds. Je kan ze dus ook niet verliezen of vergeten. Je kan je terugbetalingen ook makkelijk opvolgen via e-Mut en de e-Mut mobiele app.
 • Veilig
  Je dokter of tandarts verstuurt je gegevens via een beveiligde internetverbinding naar ons ziekenfonds.

Tevreden leden

Ons ziekenfonds peilde naar de tevredenheid van onze leden. 7.086 leden vulden onze tevredenheidsenquête volledig in.

 • 82,64 % van de respondenten gaf aan dat ze (veel) sneller werden terugbetaald vergeleken met het papieren getuigschrift voor verstrekte hulp. Inderdaad: 90,18 % van de e-attesten werd in 2018 al 1 dag na ontvangst volledig verwerkt met creatie van de betaling.
 • 92,29% van de respondenten is voorstander van e-attest en 87,04% gaf zelfs aan dat ze e-attest zouden promoten bij familie en vrienden.