Re-integratie van langdurig zieken

De ziekenfondsen hebben een jarenlange ervaring opgebouwd met beroepsherscholing en gedeeltelijke werkhervatting. Het wettelijk kader rond re-integratie is grondig vernieuwd door de regering Michel. Sinds begin 2017 moeten de adviserend-artsen er verplicht mee aan de slag. Het beter samenwerken tussen adviserend-artsen en arbeidsartsen is op zich een goede zaak om een arbeidsongeschikt lid zo goed mogelijk te helpen in de re-integratie.

Het opgelegde kader is echter strikt, gebonden aan vastgestelde termijnen en veel regels. Daardoor is het nieuwe kader eerder een belemmering. Een verwijzing van een arbeidsongeschikt lid binnen het re-integratietraject mondt ook dikwijls uit in een ontslag om medische redenen. Daarom gebruiken de adviserend-artsen bij voorkeur de gedeeltelijke werkhervatting en het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting bij de arbeidsarts. Beiden geven vlug resultaat en zijn ‘veiliger’ voor het arbeidsongeschikte lid.

Voor de arbeidsongeschikte leden zonder arbeidsovereenkomst wordt, naast een gedeeltelijke werkhervatting, vooral verder ingezet op de samenwerking met de VDAB. Deze samenwerking werd gestart in 2012 en blijft de manier om nieuwe competenties te verwerven. Het aantal aangemelde personen is gestegen van 2393 in 2013 (het 1ste volledige jaar) naar 3870 in 2017. Ook het aantal gestarte opleidingsmodules steeg van 758 in 2013 naar 1193 in 2017. Het tewerkstellingsjaargemiddelde voor de volledig beëindigde trajecten meteen na afloop van het traject bedroeg 41,2 % in 2017. Een heel mooi resultaat.