Informatie- en hulpverlening en gezondheidscoaching

Geld samenleggen om te zorgen dat de zorgkosten solidair gedeeld worden als iemand ziek wordt. Dat was de doelstelling bij de oprichting van de ziekenfondsen in de 1ste helft van de 19de eeuw. Later, bij de totstandkoming van het sociale-zekerheidssysteem in 1945, werd het systeem geprofessionaliseerd, wettelijk verankerd en veralgemeend, en werden de ziekenfondsen een essentiële bouwsteen in de ziekteverzekering.

Vandaag zijn ziekenfondsen nog altijd de sociale ledenbewegingen die instaan voor de terugbetaling van (para)medische kosten van hun leden. Maar de samenleving heeft niet stilgestaan, en ook de ziekenfondsen niet. Gaandeweg hebben ze activiteiten ontwikkeld voor al hun leden, ook de gezonde, en zetten ze in op een gezonde levensstijl van hun leden. Want goede preventie leidt tot gezondere mensen en een hogere levenskwaliteit.

Informatie- en hulpverlening en gezondheidscoaching van de leden worden steeds belangrijkere pijlers van het ziekenfonds. We evolueren in een versneld tempo van een voornamelijk uitbetalend ziekenfonds naar een dienstverlenend gezondheidsfonds, dat zijn leden ook meer persoonsgericht informeert, begeleidt, adviseert en beschermt.

‘Service shift’ en ‘service lift’

Ook in 2017 zetten de Socialistische Mutualiteiten in op deze transformatie, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Een ‘service shift’ van uitbetaling naar dienstverlening, maar ook een ‘service lift’, van controle en informatie naar proactieve dienstverlening en begeleiding. De dienst gezondheidsbevordering heeft zo als kernopdracht om gezondheidswijsheid en gezonde leefgewoonten te bevorderen bij onze leden.

Ledenbeweging

Alle gezondheidsacties worden maximaal ondersteund door de socioculturele verenigingen JOETZ, S-Plus, VFG en VIVA-SVV. Deze ledenbewegingen brengen hun doelgroepen bij elkaar en komen op voor specifieke noden vanuit een brede invalshoek.

Via de ondersteuning van S-Sport // Recreas werkt het ziekenfonds – onder het motto ‘Iedereen beweegt mee. Altijd’ – mee aan het organiseren van een gevarieerd, toegankelijk en uitnodigend sportaanbod. Het aanbod richt zich in de eerste plaats op actieve 50-plussers en personen met een handicap.

Ook de dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van ons ziekenfonds is een steunpilaar. Bij deze dienst kan je terecht voor informatie en advies over sociale bescherming, maar ook voor begeleiding. DMW biedt hulp- en dienstverlening aan alle gebruikers en hun mantelzorgers, in het bijzonder als zij door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid problemen ondervinden. DMW zet ook almaar meer in op de proactieve benadering van de leden. De dienst bekijkt ook in toenemende mate de ondersteunende rol van online tools bij rechtenverkenning.