Wie zijn wij?

Wat is een ziekenfonds?

Het ziekenfonds, de ziekenkas, de mutualiteit, een verzekeringsinstelling … Alle Belgen zijn verplicht om zich voor hun ziekteverzekering aan te sluiten bij…

Lees meer ...

Internationale samenwerking en solidariteit

Ons engagement voor een sterke sociale zekerheid en gezondheidszorg voor iedereen kent geen grenzen. Dat mag niet verwonderen, want de socialistische beweging…

Lees meer ...

Ons ondernemingsplan

Wat is HORIZON? Ons ondernemingsplan Horizon ging van start in 2010. Elke directie probeert vanuit haar werkingsgebied invulling te geven aan de Horizon-doelstellingen….

Lees meer ...

Samenwerking met andere ziekenfondsen

De Socialistische Mutualiteiten zijn een actieve partner van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Deze vzw werd door de ziekenfondsen opgericht. De wettelijk omschreven…

Lees meer ...

Wie zijn de Socialistische Mutualiteiten?

De werking van de Socialistische Mutualiteiten kenmerkt zich door een complete (‘full service’) dienstverlening en omvat veel meer dan alleen maar de…

Lees meer ...

Onze 7 waarden

De Socialistische Mutualiteiten zetten zich in voor de gezondheid en het welzijn van hun leden én medewerkers. We doen dit vanuit 7…

Lees meer ...