Internationale samenwerking en solidariteit

Ons engagement voor een sterke sociale zekerheid en gezondheidszorg voor iedereen kent geen grenzen. Dat mag niet verwonderen, want de socialistische beweging is per definitie grensoverschrijdend. Internationale solidariteit is een van onze kernwaarden. We beschouwen het als een morele plicht om wereldwijd de sociale rechtvaardigheid en de rechten van de mens te beschermen. Een fatsoenlijk en menswaardig leven voor iedereen is meer dan ooit nodig.

FOS

De Socialistische Mutualiteiten bieden financiële ondersteuning aan het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (FOS), de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen. Met FOS kiezen we ervoor om in het Zuiden organisaties te steunen die opkomen voor sociale rechten en het recht op gezondheid. FOS is actief in landen als Zuid-Afrika, Mozambique, Bolivia, Nicaragua en Cuba. In elk van die landen ijvert FOS voor een gezondheidsbeleid dat écht werk maakt van volwaardige en betaalbare gezondheidszorg. Daarnaast zetten de lokale partnerorganisaties sterk in op participatie in gezondheidsbeleid en de ‘sociale determinanten van gezondheid’, zoals acties tegen de privatisering van drinkwater, voor kwalitatieve woningen, voor informatie over gezonde voeding en tegen milieuvervuiling.

Ook de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen en meisjes staat centraal in de FOS-werking. De lokale partners organiseren workshops over anticonceptie, tienerzwangerschappen en gendergerelateerd geweld en doen beleidswerk voor de legalisering van abortus en toegang tot anticonceptie.

Programma 2017-2021

2017 was het 1ste jaar van een vijfjarig programma. De geplande activiteiten werden quasi overal zoals gepland opgestart en er werden al enkele belangrijke resultaten geboekt. Een kort overzicht:

  • In Bolivia was er de goedkeuring door het parlement van een versoepeling van de abortuswet, waardoor abortus nu in bepaalde omstandigheden is toegestaan.
  • In Nicaragua legde onze partner de basis voor meer inspraak in beleid van de gezondheidscentra en voor een meer gegarandeerde beschikbaarheid van medicijnen.
  • In Mozambique kregen diverse gemeenschappen toegang tot informatie en training over thema’s als voeding, sanitaire voorzieningen en milieuvervuiling.
  • In Zuid-Afrika erkennen verschillende overheidsinstanties het belang van de inclusie van landarbeidsters in besluitvormingsprocessen dankzij de vele acties van onze partnerorganisatie. Zo leidden ontmoetingen met de minister van Volksgezondheid van de Westkaap tot de opname van landarbeidsters in ziekenhuisraden.