Wie zijn de Socialistische Mutualiteiten?

De werking van de Socialistische Mutualiteiten kenmerkt zich door een complete (‘full service’) dienstverlening en omvat veel meer dan alleen maar de terugbetaling van medische kosten of uitkeringen:

 • De terugbetaling van (para)medische kosten en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid op basis van de bepalingen zoals vastgelegd door de wettelijke ziekteverzekering.
 • Actief medebeheer van de ziekteverzekering in het RIZIV. Onze principes zijn: opkomen voor een sterke en solidaire sociale zekerheid, betaalbare en hoogstaande medische zorg voor iedereen en een menswaardig vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bij onderhandelingen met zorgverleners of zorgvoorzieningen staat het belang van onze wettelijke ziekteverzekering en van de patiënt steeds voorop.
 • Lidmaatschap van de vzw IMA (Intermutualistisch Agentschap). Deze vzw werd opgericht door de ziekenfondsen en voert studies uit over onze gezondheidszorg en verstrekt hierover informatie.
 • Sterke persoonlijke sociale hulpverlening (Diensten Maatschappelijk Werk) en juridische bijstand.
 • Breed pakket aanvullende voordelen/verzekeringen en diensten op het vlak van gezondheid, welzijn en preventie.
 • Actieve verenigingen met vrijetijdsactiviteiten, reizen en gespecialiseerde belangenbehartiging voor kinderen en jongeren, vrouwen en gezinnen, actieve ouderen en personen met een handicap.
 • Uitvoeren van de Vlaamse Sociale Bescherming met een eigen Zorgkas.
 • Actieve en sterke vrijwilligerswerking.
 • Een ledenorganisatie die als sociale beweging opkomt voor solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
 • Informeren, adviseren, begeleiden en verdedigen (zowel collectief als individueel) van onze leden.
 • Internationale werking en geloof in grensoverschrijdende solidariteit en investeringen in een actief partnerschap met de als ngo erkende solidariteitsorganisatie FOS.

Landsbond en regionale ziekenfondsen

De Socialistische Mutualiteiten tellen 11 regionale ziekenfondsen, onder de koepel van de landsbond. Aan Vlaamse kant tellen we 4 regionale ziekenfondsen:

 • Bond Moyson West-Vlaanderen
 • Bond Moyson Oost-Vlaanderen
 • De VoorZorg Antwerpen
 • De Voorzorg Limburg.

De regio’s Vlaams-Brabant en Brussel zijn verenigd onder de tweetalige Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant (FSMB). In Wallonië tellen we 6 regionale ziekenfondsen.