Skip to content

Jaarverslag 2018

In 2018 maakten we opnieuw ambitieus werk van onze waarden en opdrachten. Het Jaarverslag 2018 van de Socialistische Mutualiteiten toont de inzet van onze medewerkers en onze blik op de toekomst.

Download de folder Jaarverslag 2018 (.pdf)

"Betaalbare gezondheidszorgen voor iedereen"

Paul CallewaertHoewel het geen verkiezingsjaar was, stond 2018 al volop in het teken van de naderende verkiezingen van 26 mei 2019. Onze organisatie bereidde zich hierop voor met het boekje ‘Sociale zekerheid onder vuur’, waarin we onze medewerkers de hulpmiddelen aanreiken om weerwerk te bieden op clichés over onze sociale zekerheid. We wisten ook een stevig memorandum uit te werken, dat we verdeelden onder onze medewerkers en partners, maar waarmee we ook naar de burger stapten. We deden onze visie uit de doeken en deden realistische voorstellen voor een beter en rechtvaardiger gezondheidsbeleid.

Een sociale zekerheid met een ziekteverzekering die gezondheidszorgen écht betaalbaar houdt voor iedereen steunt immers niet alleen op geld. Ook op een overtuiging en het besef dat een stelsel van sociale zekerheid essentieel is voor een warme en menselijke samenleving. En ook economisch van grote waarde is, omdat inkomenszekerheid stabiliteit schept.

Die overtuiging moeten wij als ziekenfonds blijven uitdragen. Luidop en zonder schroom. Wij moeten blijven bouwen aan een maatschappelijk draagvlak voor onze sociale verworvenheden. Deze boodschap blijft noodzakelijk. Als er iets duidelijk is in deze tijden van verrechtsing en nationalisme, dan is het dat niets ooit definitief verworven is. Niet onze sociale zekerheid, en zelfs niet onze fundamentele mensenrechten.

2018 was een bewogen jaar voor ons als middenveldorganisatie. We werden getroffen door forse en specifiek op ons gerichte besparingen. Die noopten ons tot zware, onvermijdelijke ingrepen. Maar zoals uit dit jaarverslag opnieuw blijkt, heeft het ons niet verhinderd om onze rol van kritische maar ook verantwoordelijke medebeheerder van de ziekteverzekering voluit te vervullen. Met dossiers rond onder meer rusthuis- en ziekenhuisfacturen, exorbitante supplementen en de nood aan betaalbare psychologische zorg hebben we duidelijk gemaakt waar onze ziekteverzekering verbeterd kan en moet worden.

Tot slot wil ik alle medewerkers bedanken die instaan voor het dagelijks functioneren van ons ziekenfonds, ook in functies en op plaatsen die soms minder zichtbaar. Wie door de wandelgangen van onze organisatie loopt, merkt ongelofelijk veel veerkracht, gedrevenheid en engagement op. Het is dankzij de inzet van al onze mensen dat wij blijven groeien en innoveren.

Paul Callewaert
Algemeen secretaris

Scroll To Top