Skip to content

Jaarverslag 2017

In 2017 maakten we opnieuw ambitieus werk van onze waarden en opdrachten. Het Jaarverslag 2017 van de Socialistische Mutualiteiten toont de inzet van onze medewerkers en onze blik op de toekomst.

Download het Jaarverslag 2017 (.pdf)

"2017 was geen gemakkelijk jaar, maar wij blijven ervoor gaan"

Paul Callewaert2017 was geen makkelijk jaar. Almaar meer burgers werden geconfronteerd met de nefaste gevolgen van het regeringsbeleid op federaal en Vlaams niveau.

De teneur? Enerzijds een aantal lastenverlagingen die weinig deden voor het gros van de gewone mensen. Anderzijds een steeds hardvochtiger beleid tegen wie moet leven van een vervangingsinkomen én hogere facturen voor basisnoden als elektriciteit, gas en water. De balans van beide regeringen is ondermaats – alle grote woorden en aankondigingen ten spijt. Zelfs hun eigen ambitie om de begroting op orde te zetten blijkt een fictie.

In ons eigen werkgebied stellen we vast dat het beleid van minister De Block vooral voor onzekerheid zorgt. Haar grote ambities, zoals een fundamentele hervorming van de ziekenhuisfinanciering of een verbetering van de geneeskundige nomenclatuur, blijven steken in nobele intenties of sterk afgeslankte plannen. Wel duidelijk is haar onverholen sympathie voor de farmaceutische multinationals die zich goed laten bedienen door onze ziekteverzekering. Verder zagen we dat de onderfinanciering van diezelfde ziekteverzekering in 2017 leidde tot deconventionering van artsen en paramedici en tot de toename van supplementen allerhande. Investeren in onvervulde noden zoals tandzorg, brillen, hoorapparaten of geestelijke zorg vindt deze regering blijkbaar niet zinvol.

Beide regeringen richten hun pijlen niet alleen op wie het al moeilijk heeft, maar ook op het sociaal middenveld. Het medebeheer – fundamenteel voor ons sociaal model – wordt continu ondergraven en vervangen door een sterk gepolitiseerd beleid. De forse besparingen op onze werkingskosten zijn illustratief. Het blijft blijkbaar een doorn in het oog van bepaalde partijen dat ziekenfondsen een dragende rol vervullen in de ziekteverzekering.

Ons Jaarverslag 2017 illustreert niettemin dat we ambitieus werk blijven maken van onze waarden, opdrachten en toekomstplannen. We zetten ons voluit in voor digitalisering en persoonsgerichte dienstverlening. Hiervoor kunnen we rekenen op competente en bevlogen medewerkers, die ik van harte wil bedanken voor hun blijvende inzet.

Paul Callewaert
Algemeen secretaris

Scroll To Top