6de staatshervorming

Sector Gezondheidszorgen

Sinds 1 januari 2019 is de overgangsperiode begonnen waarbij Vlaanderen voor bepaalde sectoren binnen de Gezondheidszorgen de bevoegdheden en financiering begint over te nemen.

Specifieker gaat het over revalidatievoorzieningen (ziekenhuizen en centra), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), initiatieven beschut wonen (IBW) en palliatieve multidisciplinaire begeleidingsequipes.

De bedoeling is dat voor deze sectoren vanaf 2022 alles via de toepassing van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) geregeld zal worden. Deze moet echter nog verder ontwikkeld worden. Tijdens de overgangsperiode wordt alles nog geregeld door de VI’s (ziekenfondsen).

Het moeilijke (en onvermijdelijke) aan de staatshervorming is dat het aan Waalse en Vlaamse kant anders aangepakt wordt. Aan Waalse kant worden tijdens de overgangsperiode zo min mogelijk aanpassingen gedaan. Vlaanderen daarentegen wacht niet om aanpassingen te doen tot na de overgangsperiode.

Zo is Vlaanderen al volop bezig met het aanpassen van federale codes naar Vlaamse codes. Omdat Wallonië wel de federale codes blijft gebruiken moeten die ook actief blijven, maar mogen ze niet meer aanvaard worden voor Vlaamse instellingen.

Het overgangsdecreet garandeert de continuïteit van de sectoren. Het is belangrijk dat we telkens klaar zijn voor de aanpassingen van Vlaanderen zodat de leden en instellingen correct terugbetaald kunnen worden volgens de nieuwe regels van Vlaanderen.

Het project loopt natuurlijk nog volop verder in 2020 en 2021. Zo zal in 2020 samen met Vlaanderen bekeken worden hoe de inkanteling naar de toepassing van VSB zal gebeuren. Daarnaast blijft Vlaanderen ook codes en regelgeving aanpassen die opgevolgd moet blijven worden.

Mobiliteitshulpmiddelen en residentiële ouderenvoorzieningen

Door de 6de staatshervorming zijn het mobiliteitshulpmiddelenbeleid en de financiering van de residentiële ouderenvoorzieningen overgeheveld naar de deelstaten. Sinds 1 januari 2019 staan de deelstaten effectief in voor het beheer. De verschillende zorgkassen van de ziekenfondsen zijn daarbij nu niet alleen verantwoordelijk voor de zorgverzekering (nu zorgbudget genoemd), maar ook voor het behandelen van aanvragen voor mobiliteitshulpmiddelen, behandelen van opnames in ouderenvoorzieningen en de uitbetalingen aan de betrokken derden.

De gehele inkanteling van die 2 domeinen was voorzien om van start te gaan per 1 januari 2019. Het project draait nu, al zijn er nog een aantal ontwikkelingen lopende.

Uitdagingen troef! Enerzijds moesten de businessprocessen herzien worden en de nodige IT-aanpassingen gebeuren, maar ook operationeel gezien gebeurden er heel wat aanpassingen. Verschillende teams werkten opeens op een andere manier en moest terug vertrouwd worden met de nieuwe Vlaamse IT-toepassingen en wetgeving. Dat heeft toch heel wat gevraagd van alle medewerkers.

Afgelopen jaar werden in de verschillende provincies (Zorgkasantennes) maar liefst 18 667 aanvragen voor mobiliteitshulpmiddelen behandeld. Daarnaast werden 22 837 opnames in residentiële ouderenvoorzieningen geregistreerd en werden de voorzieningen vanuit de zorgkassen vergoed voor die verblijfdagen.

In de komende jaren worden deze projecten nog verfijnd op IT-vlak en zullen er nog een aantal nieuwe businessprocessen worden geïntroduceerd.