Elektronisch mutatiesysteem

Wie van ziekenfonds wil veranderen moet een mutatieformulier tekenen. Het oude ziekenfonds stuurt dat naar het nieuwe, samen met alle nuttige gegevens over het lid. Het nieuwe ziekenfonds moet die gegevens opnieuw ingeven in hun eigen informaticasystemen. Een nieuw elektronisch mutatiesysteem vervangt dit arbeidsintensieve papieren proces.

Het project kan voorgesteld worden als een trein die spoort tussen de verschillende ziekenfondsen (verzekeringsinstellingen, VI’s). De trein heeft verschillende wagons (sectoren): gezondheidszorgen, uitkeringen, verzekerbaarheid, aanvullende … Op de wagons worden containers (gegevens) geladen: rechten, dagbedrag, prestaties met wachttijd …

Door het project op te splitsen in wagons en containers kon het van start gaan zodra minstens 1 sector en 2 VI’s klaar waren. Het project zal klaar zijn wanneer alle sectoren van alle ziekenfondsen alle gegevens doorsturen, ontvangen en automatisch verwerken. Dit vergt natuurlijk een verregaande samenwerking. De omvang van het project (alle sectoren, alle VI’s), de coördinatie tussen de VI’s en de technische realisatie van de stromen over het NIC vormden stevige uitdagingen.

Voor de socialistische ziekenfondsen betekent dit een aanpassing van de mutatieprocedures. Waar voorheen gegevens manueel werden ingebracht, gebeurt dit voor de gerealiseerde onderdelen automatisch. De dossiers van de nieuwe leden zijn zo sneller in orde waardoor zij onmiddellijk kunnen profiteren van een optimale service. Voor alle sectoren loopt het project verder tot álle gegevens automatisch verwerkt kunnen worden. De opdeling van het project in wagons en containers maakt deze fasering transparant.