Elektronisch tandartsbriefje e-attest wordt uitgerold

Sinds 2019 krijg je bij sommige tandartsen niet langer een papieren briefje of getuigschrift voor verstrekte hulp. Deze tandartsen werken met het e-attest of het digitale briefje. Hierdoor hoef je als patiënt niet meer naar een kantoor of brievenbus van ons ziekenfonds om je briefje binnen te brengen. En je krijgt je kosten ook sneller terugbetaald.

Hoe gaat e-attest in zijn werk?

 1. De patiënt gaat naar zijn tandarts, die bepaalde prestaties verricht.
 2. De tandarts identificeert de patiënt via het rijksregisternummer in zijn software en raadpleegt online de verzekerbaarheid van zijn patiënt. De patiënt betaalt het honorarium aan de arts.
 3. De tandarts zal deze prestaties vervolgens elektronisch attesteren via MyCareNet aan de VI (het ziekenfonds) door verzending van een elektronisch getuigschrift met vermelding van de prestaties en het bedrag betaald door de patiënt. Dit e-attest wordt verzonden op het moment van de prestatie.
 4. Dit wordt gevalideerd door de VI.
  1. Indien het correct wordt bevonden na een primaire technische controle, zal de VI op haar beurt een ontvangstbewijs van het elektronisch getuigschrift verzenden naar de arts met vermelding van het wettelijk honorarium voor de prestaties.
  1. Indien niet correct, ontvangt de tandarts een verwerping.
 5. De tandarts noteert het nummer van het ontvangstbewijs (uniek volgnummer per VI) op het bewijsstuk en levert aan de patiënt het bewijsstuk voor de verrichte verstrekkingen. Op het bewijsstuk vermeldt de tandarts eveneens het wettelijk honorarium en het supplement.
 6. De VI voert een aantal business controles uit op het elektronisch getuigschrift en berekent het terugbetalingsbedrag aan de patiënt.
  1. Indien correct stort de VI het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming op de rekening van het lid.
  1. Indien niet correct (bijvoorbeeld nomenclatuur niet gerespecteerd) zal het elektronische getuigschrift verworpen worden. De VI verzendt een brief naar het lid, zodat deze laatste eventueel contact kan opnemen met zijn tandarts.
 7. Vervolgens zal de VI op basis van het ontvangen elektronische getuigschrift correct betalen aan het lid.

Voordelen voor de tandarts:

 • administratieve vereenvoudiging
 • tijdswinst en efficiëntie
 • beveiligde, elektronische uitwisseling
 • minder schrijf- en leesfouten, en dus minder correcties nodig.

Voordelen voor de patiënt:

 • Snel
  Met het e-attest krijg je je consultatie sneller terugbetaald. Gemiddeld 2 tot 3 werkdagen na de raadpleging staat het geld al op je rekening.
 • Makkelijk
  Je hoeft je briefjes niet langer af te leveren in een brievenbus of kantoor van ons ziekenfonds. Je kan ze dus ook niet verliezen of vergeten. Je kan je terugbetalingen ook makkelijk opvolgen via e-Mut en de e-Mut mobiele app.
 • Veilig
  Je tandarts verstuurt je gegevens via een beveiligde internetverbinding naar ons ziekenfonds.