Jaarverslag

Wie in coronajaar 2020 terugblikt op 2019, bekruipt een vreemd gevoel. 2019 lijkt eindeloos vooraf en vooral zorgeloos.

Nochtans was 2019 een jaar met belangrijke gebeurtenissen. En dan denken we vooral aan de verkiezingen van 26 mei, waarbij de toenmalige regeringspartijen allemaal verlies optekenden. Dat verlies gaf als hoopvol perspectief dat er in ons land opnieuw plaats zou zijn voor een progressiever en socialer politiek project. Met het aantreden van de regering-De Croo en minister Vandenbroucke krijgen we in 2020 een tastbare invulling van die hoop.

Ons ziekenfonds voltooide in 2019 heel wat opgestarte projecten. Daarvan vind je een illustratieve selectie terug in dit jaarverslag. Andere ontwikkelingen spelen zich achter de schermen af, maar zijn niet minder belangrijk. Mijn oprechte dank en waardering gaat dan ook naar eenieder – ongeacht zijn of haar functie – die mee hielp aan de versterking en innovatie van onze ziekenfondswerking.

Paul Callewaert
Algemeen secretaris Socialistische Mutualiteiten

 

Download de folder Jaarverslag 2019

Laagvariabele zorg

Voor bepaalde standaardiseerbare, weinig complexe ingrepen die van de ene patiënt tot de andere en van ziekenhuis tot ziekenhuis weinig verschillen, betalen…

Lees meer ...

Onterechte supplementen op intensieve zorgen recupereren

Onze Juridische dienst schreef ziekenhuizen aan die supplementen aanrekenen aan onze leden bij verblijf op intensieve zorgen, wat wettelijk verboden is. Dat…

Lees meer ...

Contactgegevens

In een digitale wereld verkleint het aandeel van papieren communicatie. Het aantal briefschrijvers neemt af en Bpost compenseert het inkomstenverlies door de…

Lees meer ...

Insta-soap ‘Gewoon mezelf’

In 2018 is voor 3 jaar gestart met een grote campagne rond geestelijke gezondheidszorg. De doelstellingen zijn: Positieve geestelijke gezondheid versterken voor…

Lees meer ...