Verzelfstandiging zorgdiensten (i-mens)

De nauwe samenwerking tussen de vzw’s Thuishulp, Solidariteit voor het Gezin en 4 vzw’s Thuisverpleging (Thuisverzorging in Solidariteit, De VoorZorg Antwerpen, Bond Moyson Oost- en West-Vlaanderen) heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe zorgorganisatie (i-mens) in 2020.

Deze beslissing om de zorgdiensten te verzelfstandigen vertrekt vanuit de grote uitdagingen voor de zorgdiensten, zoals wij ze ook ondervinden: complexe zorgvragen van de cliënt, het verlangen van mensen om langer thuis te blijven, de afgenomen trouw aan één bepaalde zorgverstrekker, technologische evoluties, het evenwicht werk-privé en nieuwe en commerciële spelers die het zorglandschap openbreken.

Deze evoluties maken dat ook wij als organisatie ons moesten aanpassen aan de noden van onze leden, met het aanbod van een geïntegreerd zorgpakket als uitgangspunt.

De opstart van deze nieuwe zorgorganisatie heeft heel wat voorbereidingen en aanpassingen gevergd van onze organisatie, die grotendeels in 2019 verwezenlijkt werden.

Het heeft er ons toe aangezet de toekomstige verhouding en samenwerking tussen ziekenfonds en zorgdiensten scherp en doordacht uit te tekenen, met het lid als uitgangspunt. Deze nieuwe samenwerking heeft implicaties op verschillende vlakken: zowel op vlak van communicatie, IT, personeel, financieel … werden in 2019 grote inspanningen geleverd om deze nieuwe samenwerking tussen de nieuwe zorgorganisatie en het ziekenfonds maximaal uit te bouwen, met het oog op een betere dienstverlening naar onze leden toe.