Jongeren hebben stress

Onze individualistische samenleving creëert hoge verwachtingen voor de jeugd: goed presteren op school, een positief imago uitstralen op sociale media, druk van vrienden en familie om een succesvol leven te leiden … Veel jonge mensen hebben het gevoel niet te voldoen aan de maatstaf. Falen is geen optie volgens onze maatschappij en dat brengt een hoop stress met zich mee.

Daarom ging JOETZ vzw eind 2016 op onderzoek uit: hoe staat het met stress bij jongeren? Joetz bevroeg 2322 jongeren tussen 14 en 20 jaar naar hun ervaringen met stress. Het doel van deze online bevraging was om brede interpretaties te maken over hoe het staat met stress bij jongeren. Wat bezorgt hen stress, hoe gaan ze ermee om, welke symptomen ondervinden ze gekoppeld aan stress … De resultaten werden in 2017 verspreid.

Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de Vlaamse jeugd stress heeft door school. Van de ondervraagden geeft ook 40 % aan stress te krijgen door hun uiterlijk en een gebrek aan zelfvertrouwen. Tevens geeft 1 op 4 van onze jongeren aan dat hun vrienden en relaties hen stress bezorgen.

Algemeen is mentaal welbevinden een belangrijk topic geworden. Joetz spitst zich in het brede thema van mentaal welbevinden toe op stress. Iedereen ervaart stress. Het is een natuurlijk verdedigingsmechanisme dat ons in staat stelt te reageren of te presteren. We hebben het nodig om te overleven. Maar te veel en te lange stress is niet gezond en heeft gevolgen: een gespannen gevoel, niet of slecht slapen, vermoeidheid, het immuunsysteem brokkelt af, je wordt gemakkelijker ziek … Stress vormt zodoende een heel lastige alarmbel, want wanneer heb je té veel stress?

Voor Joetz is het daarom belangrijk meer bewustzijn rond het thema te creëren. Stress bij kinderen werd reeds enkele jaren geleden uitgediept binnen het project ‘Stresskip’ (www.stresskip.be). Hoe jonger een onderscheid gemaakt kan worden tussen normale en langdurige stress, hoe beter. Hoe jonger stresssignalen erkend worden, hoe sneller hierop geanticipeerd kan worden. Door vroeger met stress te leren omgaan (weerbaar maken) kunnen we erger voorkomen.

Het is dan ook een logische stap om dit thema uit te breiden naar jongeren. Om een duidelijk beeld te krijgen op wat er leeft bij jongeren rond het thema, werd gestart met een breed onderzoek. Er werden 2500 respondenten gezocht. Het stressrapport van Joetz haalde de media (VTM, Joe FM …).

Het project loopt door in 2018 met een educatief pakket rond mentale gezondheid, een stresslied voor kinderen tussen 6 en 12 en een VR-film voor jongeren.