KOALA: Kinderopvang en Huizen van het Kind

KOALA is een nieuw project van de Koning Boudewijnstichting. KOALA staat voor ‘kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding’. Via het project worden nieuwe plaatsen kinderopvang voor baby’s en peuters gecreëerd, specifiek voor kinderen die opgroeien in kansarmoede. De opvangplaatsen worden ondersteund door een aanbod van ouderactiviteiten door een pedagogisch- en agogisch medewerker.

De doelstellingen van KOALA zijn onder meer:

  • de maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen versterken
  • ouders ondersteunen in de zorg en opvoeding van hun kind
  • inzetten op de ontwikkelingskansen van de kinderen.

Koala-projecten bij Thuishulp

Het Huis van het Kind heeft de regierol in de projecten. Thuishulp ging massaal aan de slag: we dienden aanvragen in en sloten partnerschappen af. Uiteindelijk werden er 4 aanvragen goedgekeurd waar Thuishulp in betrokken is, in Hoboken, Kortrijk, Ieper en Roeselare. Het project voorziet zowel in het toekennen van gesubsidieerde kindplaatsen als de uitbouw van ouderactiviteiten door een pedagogisch- en agogisch medewerker.