Onderzoek

De Socialistische Mutualiteiten publiceren regelmatig studies over uiteenlopende gezondheidsthema’s. Hieronder vind je een selectie van onze onderzoeken. Raadpleeg ook het onderzoek van het IMA.

Contacteer ons

📧 o-en-o@socmut.be​

Barometer goedkoopste geneesmiddel 2018

De ziekteverzekering kan nog 62 miljoen euro besparen als artsen consequent het goedkoopste geneesmiddelen zouden voorschrijven. De patiënten zouden hierdoor 47 miljoen…

Lees meer ...

Ziekenhuisbarometer 2018

Naar jaarlijkse gewoonte leggen de Socialistische Mutualiteiten de loep over de ziekenhuisfacturen van hun leden en gaan na wat de patiënt uit…

Lees meer ...

Enquête geestelijke gezondheid

De Socialistische Mutualiteit deed een bevraging bij 5000 respondenten in het kader van het thema geestelijke gezondheid. â€‹â€‹Er werd bevraagd of respondenten te…

Lees meer ...

Voorgeschreven dosis ADHD-medicatie stijgt sterk

Het aantal jongeren dat medicatie neemt tegen ADHD is relatief stabiel gebleven de afgelopen 10 jaar. Opvallend is wel dat de  dosis…

Lees meer ...

Kwantitatieve en kwalitatieve studie antibiotica

Jonge huisartsen schrijven bijna 30 procent minder antibiotica voor dan hun oudere collega’s, en dit gecorrigeerd voor hun patiëntenprofiel. Dat blijkt uit…

Lees meer ...

Rusthuisbarometer 2016

Begin 2016 publiceerde het Socialistisch Ziekenfonds voor het eerst een rusthuisbarometer. Met deze studie brachten we voor heel België de kost van…

Lees meer ...

Ziekenhuisbarometer 2017

Naar jaarlijkse gewoonte legt het Socialistisch Ziekenfonds de loep over de ziekenhuisfacturen van zijn leden en gaat na wat de patiënt uit…

Lees meer ...

Onderzoek naar Vlaamse huisartsen over organisatie geestelijke gezondheidszorg

Ons ziekenfonds deed in juni 2017 een onderzoek onder Vlaamse huisartsen naar hun mening over de organisatie en de financiering van eerstelijnspsychologie. Daarbij aansluitend werd…

Lees meer ...

Kostprijs acute appendectomie

In het kader van de herziening van de ziekenhuisfinanciering pleit de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor een financieringswijze die verschilt naargelang…

Lees meer ...

Bariatrische chirurgie

​​Overgewicht vormt een steeds groter wordende uitdaging voor de gezondheidszorg wereldwijd. Om het probleem van zwaarlijvigheid aan te pakken zet de overheid…

Lees meer ...