Onderzoek

De Socialistische Mutualiteiten publiceren regelmatig studies over uiteenlopende gezondheidsthema’s. Hieronder vind je een selectie van onze onderzoeken. Raadpleeg ook het onderzoek van het IMA.

Contacteer ons

📧 o-en-o@socmut.be​

Oversterfte door corona

In dit rapport wordt oversterfte door corona bijkomend onderzocht op basis van een aantal indicatoren waar er tot nu toe weinig over geweten is: proxy’s voor socio-economische status en morbiditeit, statuut chronische aandoening, nationaliteit en urbanisatiegraad.

Lees meer ...

Colonoscopie

Wat is het profiel van patiënten die een colonoscopie ondergaan? Zien we regionale verschillen of verschillen tussen ziekenhuizen in de frequentie van therapeutische colonoscopieën? Hoeveel kost zo’n ingreep, en hoe wordt die kostprijs bepaald?

Lees meer ...

Raadplegingen op afstand (intermutualistisch)

Onderzoeksrapport van de intermutualistische enquête naar de tevredenheid van patiënt over raadplegingen op afstand tijdens de coronacrisis.

Lees meer ...

Sociale ongelijkheden in gezondheid bij kinderen en jongeren

Deze studie bekijkt de sociale ongelijkheden op vlak van een aantal indicatoren van gezondheidsstatus en het gebruik van gezondheidszorg (bezoeken aan een…

Lees meer ...