Persoonsvolgende financiering onvoldoende bekend

Begin 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd voor personen met een handicap. Een omwenteling in de sector.

Om PVF te laten slagen, moet de doelgroep – op basis van juiste informatie – juiste keuzes kunnen maken. Vandaag hebben heel wat mensen echter nog onvoldoende kennis over het nieuwe financieringsmodel. Bovendien hebben heel wat mensen nood aan ondersteuning bij het maken van keuzes. Dat blijkt uit een bevraging naar de beleving van PVF bij 180 mensen.

Bijna 40 % van de ondervraagden weet niet zeker dat het basisondersteuningsbudget (BOB) 300 euro bedraagt. 25 % weet niet dat het persoonsvolgend budget (PVB) niet enkel cash, maar ook via een voucher of in combinatie besteed kan worden. De toegankelijkheid en duidelijkheid van de informatie blijkt dus een probleem.