Skip to content

Een waaier aan acties

De Socialistische Mutualiteiten houden als ledenbeweging en ledenverdediger de vinger aan de pols en pogen op het beleid te drukken. Dat doet ons ziekenfonds met allerlei projecten, acties, studies en enquêtes. Een overzicht van onze acties in 2017.

Full service-benadering van personen met een handicap

Binnen onze full service-werking werd een project opgestart om personen met een handicap dienstoverstijgend te helpen.

Lees verder

Aanpassing berekeningsprogramma aan nieuwe regeling Verzekerbaarheid

De regeling Verzekerbaarheid (algemene regeling) wijzigde op 1 mei 2017. De wachttijd werd afhankelijk gemaakt van het risico: arbeidsongeschiktheid, hervalling en ongeval enerzijds en moederschap, werkverwijdering en geboorteverlof…

Lees verder

Dossiers medische fouten opvolgen

Sinds 2010 kunnen we dossiers over medische ongevallen aan het Fonds Medische Ongevallen (FMO) voorleggen. Daardoor moeten we niet steeds naar de rechtbank stappen. Jammer genoeg stelden we…

Lees verder

Wijkgezondheidscentra: goedkoper voor patiënt, even duur voor ziekteverzekering en minstens even goed

Forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra kosten de ziekteverzekering evenveel, maar zijn goedkoper voor de patiënt. Bovendien scoren ze op een aantal onderzochte kwaliteitsindicatoren beter. Dat blijkt uit een studie van…

Lees verder

Lekker Normaal

In 2017 pakte ons ziekenfonds uit met de campagne ‘Lekker Normaal’. Heel wat mensen zijn de zoveelste voedingshype die je zegt wat je wel of niet mag eten…

Lees verder
Samen voor een uitstrijkje

Samen voor een uitstrijkje

Met het project ‘Samen voor een uitstrijkje’ wil VIVA-SVV vrouwen in kansarmoede aanmoedigen om driejaarlijks een uitstrijkje te laten nemen. 4 vrijwilligers werden opgeleid om het onderwerp ter…

Lees verder

Makkelijker lid worden

De doelstelling van dit project was om toekomstige leden de mogelijkheid te geven om eender waar en eender wanneer lid te worden van ons ziekenfonds.

Lees verder

IMA analyseert ereloonsupplementen in ziekenhuizen

Patiënten betaalden in 2015 ruim 531 miljoen euro aan ereloonsupplementen tijdens een ziekenhuisopname. Sinds 2006 steeg deze massa gemiddeld met 6,5 % per jaar, wat ruim 2,55 keer…

Lees verder

Breed draagvlak bij huisartsen voor terugbetaling psychologische zorg

Huisartsen steunen de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg binnen kwalitatieve samenwerkingsverbanden. Dat blijkt uit een bevraging van ons ziekenfonds onder Vlaamse huisartsen.

Lees verder

Schaf ereloonsupplementen bij routine-ingrepen af

Schaf de ereloonsupplementen bij routine-ingrepen af. Volgens de Socialistische Mutualiteiten is het perfect mogelijk om deze eis mee te nemen in de ambitie van minister De Block om alle…

Lees verder

Full Buddy

In samenwerking met S-Plus en de onderzoeksgroep D-Scope werd in 2017 een luik van het project ‘Full Buddy’ voorbereid door ons ziekenfonds.

Lees verder
Zorg24 fietsen

Zorg24 met elektrische fietsen

Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om tegemoet te komen aan deze wens zetten Thuishulp en Solidariteit voor het Gezin hun schouders onder het project…

Lees verder

Van laatste fase naar nieuwe start

In 2017 werkte S-Plus Mantelzorg het impulsproject ‘Van laatste fase naar nieuwe start’ uit met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant. Dit project liep van januari tot…

Lees verder

500 000 euro gerecupereerd op foute facturen

Leden van de Socialistische Mutualiteiten bespaarden meer dan 500 000 euro op hun patiëntenfactuur. Dit is maar liefst 20 % meer dan het jaar voordien. Op verzoek van…

Lees verder

Jongeren hebben stress

Onze individualistische samenleving creëert hoge verwachtingen voor de jeugd: goed presteren op school, een positief imago uitstralen op sociale media, druk van vrienden en familie om een succesvol…

Lees verder

Persoonsvolgende financiering onvoldoende bekend

Begin 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd voor personen met een handicap. Een omwenteling in de sector. Om PVF te laten slagen, moet de doelgroep – op…

Lees verder

Nieuwe jobssite

Vroeger plaatsten we de vacatures op de website van de Socialistische Mutualiteiten. We merkten echter de laatste jaren dat we minder tegemoetkwamen aan de verwachtingen van sollicitanten. Een…

Lees verder

Rusthuisfactuur swingt de pan uit

1562 euro. Dat betaalt een Belgische rusthuisbewoner gemiddeld elke maand uit eigen zak. In Vlaanderen gaat het zelfs om 1665 euro.

Lees verder
Voorleesbende VFG

De Voorleesbende

De Voorleesbende van VFG is een groep van personen met een handicap die verhalen voorlezen aan kinderen op school. Het concept hiervoor werd uitgewerkt in 2016. In 2017…

Lees verder

Diabetes on the run

In het project ‘Diabetes on the run’ maken we gebruik van de nieuwste technologische mogelijkheden op vlak van monitoring en digitale interactie met de patiënt. Er is een…

Lees verder

Toepassing artikel 25 EU-verordeningen en bilaterale overeenkomsten

Wanneer onze leden op reis zijn in het buitenland en daar een beroep moeten doen op een zorgverlener, kunnen ze de kosten rechtstreeks laten terugbetalen met hun Europese…

Lees verder

Mobiele app voor terugbetalingen en e-attesten

Dankzij een Agile- en Scrum-aanpak is de e-Mut mobiele app op heel korte tijd gerealiseerd. Het business- en het technische team hebben nauw hebben samengewerkt om via een…

Lees verder

Digitalisering van getuigschriften voor versterkte hulp (e-attest)

Binnen het plan e-Gezondheid 2.0 werd een actiepunt geformuleerd rond de digitalisering van het doktersbriefje. Actiepunt 14 staat voor de ‘afschaffing van papieren getuigschriften voor verstrekte hulp in…

Lees verder

Je ziekenhuisopname vooraf melden

Om onze leden beter van dienst te zijn bij geplande ziekenhuisopnames (zo’n 80 % van alle opnames), definieerde ons ziekenfonds in 2016 enkele concrete doelstellingen. Met het full…

Lees verder

Verhuis van de datacenters

In mei 2016 kondigde IBM aan om op 31 december 2017 te stoppen met zijn Belgische housing-activiteiten. Via een openbare aanbesteding zochten we daarom een nieuwe partner voor…

Lees verder

KOALA: Kinderopvang en Huizen van het Kind

KOALA is een nieuw project van de Koning Boudewijnstichting. KOALA staat voor ‘kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding’. Via het project worden nieuwe plaatsen kinderopvang voor baby’s en…

Lees verder

Opleidingstraject voor frontofficemedewerkers

FOTO staat voor ‘Front Office TrajectOpleiding’. Het is een opleidingstraject dat de afdeling Vorming & Selectie uitwerkt voor onze ervaren frontofficemedewerkers.

Lees verder

10 jaar Armoedebarometers

De Socialistische Mutualiteiten zijn een actieve en dragende partner van Decenniumdoelen 2017.

Lees verder

A posteriori controles op uitgaven Gezondheidszorgen

We voeren a posteriori controles uit op de uitgaven Gezondheidszorgen om de correcte toepassing van de reglementering te bewaken. Correcte gegevens helpen ons om een zo groot deel…

Lees verder
Mantelzorgvakantie

Mantelzorgvakantie voor personen met dementie

In september 2017 organiseerden S-Plus Mantelzorg en S-Plus een vakantie voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Deze vakantie is uniek omdat de zorgnood van elke deelnemer en…

Lees verder

Vragenlijsten re-integratie

Eind 2016 verscheen het KB Re-integratie, waardoor er naast de bestaande mogelijkheden een nieuw traject komt om arbeidsongeschikte personen tijdens hun ziekte opnieuw aan het werk te helpen.…

Lees verder

Elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens in Europa

De Europese Unie verplicht alle lidstaten om hun socialezekerheidsgegevens elektronisch uit te wisselen. Dit wordt uitgewerkt in het kader van het EESSI-systeem (Electronic Exchange of Social Security Information),…

Lees verder
Scroll To Top