Skip to content

Rusthuisfactuur swingt de pan uit

1562 euro. Dat betaalt een Belgische rusthuisbewoner gemiddeld elke maand uit eigen zak. In Vlaanderen gaat het zelfs om 1665 euro. In 2 jaar tijd is een rusthuisverblijf fors duurder geworden. In Vlaanderen steeg de gemiddelde factuur met meer dan 4 %. De kosten stegen over de hele lijn: in alle provincies van het land, in openbare, vzw- en commerciële instellingen, van de goedkoopste tot de duurste kamers en in zowel een- als tweepersoonskamers. Dat blijkt uit de 2de Rusthuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten.

Slechts een minderheid van de ouderen heeft voldoende aan hun inkomen uit pensioenen, tegemoetkomingen, eventuele huuropbrengsten, interesten … om een rusthuisverblijf te betalen. In Vlaanderen komt zowat 3/4 van de ouderen niet toe. Aan de gemiddelde kostprijs van 1665 euro per maand, komen ze soms tot meer dan 600 euro per maand tekort.

Ons ziekenfonds schuift volgende aanbevelingen naar voren:

  1. Investeer in de zorg.
  2. Maak een duidelijke opsplitsing tussen woon-, leef- en zorgkosten. De zorgkosten dienen solidair gefinancierd te worden.
  3. Zorg voor transparante en gereguleerde prijzen.
  4. Zorg voor een permanente monitoring van de bewonersfactuur.
  5. Moduleer de tegemoetkoming vanuit de zorgverzekering in functie van de zorgafhankelijkheid.
  6. Neem maatregelen om het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij ouderen aan te moedigen.
  7. Maak werk van leefbare pensioenen en maak komaf met armoede.

We berekenden dat – in een 1ste fase – de huidige onderfinanciering van de sector kan worden weggewerkt met een budget van zo’n 290 miljoen euro in Vlaanderen en 67 miljoen euro in Brussel. Hiermee kunnen álle zorgbehoevende ouderen rekenen op de nodige personeelsomkadering. Vlaanderen zal daarbovenop nog bijkomende middelen moeten voorzien om de noodzakelijke uitbreiding van de sector te realiseren in het licht van de vergrijzing. Volgens onze schattingen zal Vlaanderen hiervoor tegen 2025 tot 1 miljard euro moeten bijleggen, bovenop de federale dotatie.

Scroll To Top