Samen voor een uitstrijkje

Met het project ‘Samen voor een uitstrijkje’ wil VIVA-SVV vrouwen in kansarmoede aanmoedigen om driejaarlijks een uitstrijkje te laten nemen. 4 vrijwilligers werden opgeleid om het onderwerp ter sprake te brengen in bestaande vrouwengroepen.

Samen voor een uitstrijkje

40 % van de vrouwen laat geen driejaarlijks uitstrijkje nemen. Vooral vrouwen uit kansengroepen laten het afweten wegens schaamte, angst, onvoldoende kennis of schrik voor de kostprijs. Nochtans is het driejaarlijks uitstrijkje een belangrijk wapen in de strijd tegen baarmoederhalskanker.

Dit project beoogt een verandering in kennis, attitude en intentie van kansarme vrouwen ten opzichte van het uitstrijkje. Het werd opgestart en voorbereid in 2016. VIVA-SVV kreeg daarvoor het Welzijnszorglabel en de steun van Welzijnszorg.

Het project is lokaal en kleinschalig. De uitdaging ligt er dus in om het project op te schalen zodat een grote groep vrouwen gesensibiliseerd wordt. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het Centrum voor Kankeropsporing.

In Hasselt en Diegem werden 3 interactieve sessies georganiseerd voor in totaal 25 vrouwen. De deelnemende vrouwen vertoonden de intentie om het uitstrijkje te laten nemen en ook de vrijwilligers vonden het een verrijkende ervaring. Het proefproject in 2017 was geslaagd. De volgende jaren worden er nieuwe locaties gezocht om het project verder uit te rollen.