Schaf ereloonsupplementen bij routine-ingrepen af

Schaf de ereloonsupplementen bij routine-ingrepen af. Volgens de Socialistische Mutualiteiten is het perfect mogelijk om deze eis mee te nemen in de ambitie van minister De Block om alle ziekenhuizen en artsen gelijk te financieren voor eenzelfde ingreep.

​Het ziekenfonds werkte op basis van zijn cijfers voor appendectomie een concreet voorstel uit binnen een budgetneutrale context. “We zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de koek en een meer solidaire financiering. De patiëntenfactuur kan met 20 % dalen, maar ook de meeste ziekenhuizen en artsen zijn beter af. Het forfaitair bedrag dat ze krijgen, stijgt immers met 6,5 % ten opzichte van de huidige mediaan”, beklemtoont Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten.