Skip to content

Van laatste fase naar nieuwe start

In 2017 werkte S-Plus Mantelzorg het impulsproject ‘Van laatste fase naar nieuwe start’ uit met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant. Dit project liep van januari tot december en had tot doel psycho-educatie voor mantelzorgers door middel van coachingtrajecten te faciliteren. De ondersteuning werd aangeboden aan (ex-)mantelzorgers die geconfronteerd worden met verlies door een palliatieve zorgsituatie of het overlijden van de zorgvrager. Ook was dit project bedoeld voor zorgvragers in een palliatieve fase.

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met WZC Ter Vlierbeke en Zorgloket Londerzeel. We organiseerden telkens 1 traject van 5 sessies per partnerorganisatie. Om overdracht van specifieke informatie op maat van de deelnemers te garanderen, werd de Federatie Palliatieve Netwerken Vlaanderen (Panal vzw en Omega vzw) er ook bij betrokken.

S-Plus Mantelzorg nam hierbij de rol van coach op, na een opleiding in het kader van ‘Mantelkracht’, het coachingprogramma van onderzoeksgroep VONK 3 aan Thomas More.

Doelstellingen

  • Steun van lotgenoten mogelijk maken
  • Ervaringen en tips uitwisselen tussen mantelzorgers
  • Het positieve in de kijker zetten en de probleemoplossende vaardigheden van de deelnemers vergroten
  • Gevoelens en gedachten van de deelnemers exploreren
  • De aandacht voor zelfzorg van de deelnemers stimuleren

Eerste hulp bij mantelzorg

Dankzij dit project kwam ook de publicatie ‘Eerste hulp bij mantelzorg’ tot stand. Mantelzorgers kunnen die gebruiken als hun eigen mantelzorgboekje. Daarin kunnen ze kladderen, scheuren en kleuren. De bedoeling is om de eigen kwaliteiten te ontdekken, eventuele piekergedachten om te zetten in acties en opnieuw zin te krijgen in wat ze graag doen.

Dankzij doeltreffende oefeningen kunnen mantelzorgers meteen aan de slag. Zo krijgen ze een beter zicht op de eigen situatie, gaan ze bewuster om met hun tijd, leren ze emoties en gedachten erkennen en zichzelf waarderen.

Tijdens onze mantelzorgtrajecten krijgen mantelzorgers de kans om andere lotgenoten te ontmoeten en dit oefenboekje te gebruiken. Ze worden doorheen de oefeningen van dit boekje ook begeleid.

Scroll To Top