Verhuis van de datacenters

In mei 2016 kondigde IBM aan om op 31 december 2017 te stoppen met zijn Belgische housing-activiteiten. Via een openbare aanbesteding zochten we daarom een nieuwe partner voor onze datacenters in Zaventem en Woluwe. De strategische doelstellingen hierbij waren:

  • continuïteit garanderen voor onze eindgebruikers
  • de operationele kosten optimaliseren
  • de snelheid van onze systemen verhogen
  • sneller kunnen inspelen op technische evoluties.

De opdracht werd op 12 juli 2017 aan NRB aanbesteed.

In september werd een projectgroep opgericht om de verhuisoperaties voor te bereiden met betrekking tot de implementatie van het netwerk, voorbereiding van de datacenterruimtes, transitieplannen en drp-plannen. Het project kan gezien worden als een change-project. De mainframeoperaties zijn immers overgegaan van volledig intern beheer naar beheer onder IAAS. De moeilijkheid bestaat erin om alle medewerkers mee te krijgen in deze evolutie.  Een andere uitdaging was om de voorbereidingswerkzaamheden en de effectieve verhuizen te laten verlopen met een minimale impact op de dienstverlening voor onze leden en ziekenfondsen.

NRB leverde de datacenters op in januari 2018. De verhuis vond plaats in april 2018.

De oefening zorgt voor een besparing van minstens 12 % op de budgetposten waar hij betrekking op heeft.