Vragenlijsten re-integratie

Eind 2016 verscheen het KB Re-integratie, waardoor er naast de bestaande mogelijkheden een nieuw traject komt om arbeidsongeschikte personen tijdens hun ziekte opnieuw aan het werk te helpen. De regeling vereist een meer systematische opvolging door de adviserend-artsen.

Zo moet het lid voor de 12de week een vragenlijst terugsturen en moet de adviserend-arts onder andere op basis hiervan in de 3de maand een ‘quickscan’ uitvoeren om op basis daarvan al dan niet een re-integratietraject op te starten.

De besprekingen over hoe de wetgeving moest worden toegepast, is pas opgestart na de publicatie van het KB. Daardoor is er tot op heden nog altijd geen definitieve vragenlijst. We versturen een vragenlijst die onderling met de ziekenfondsen is afgesproken en voorlopig door het RIZIV is goedgekeurd. Dit in afwachting van een universitaire studie waaruit een definitieve vragenlijst moet voortvloeien.

In het kader van die studie werd vanaf de zomer van 2017 door de ziekenfondsen en het NIC via mail een vragenlijst aan de leden bezorgd die ze vrijblijvend mochten invullen. De resultaten van de bevraging zullen gebruikt worden voor het opstellen van een definitieve vragenlijst.

Sinds april 2017 worden de vragenlijsten re-integratie aan onze leden verstuur, kan de adviserend-arts in DME terugvinden of de vragenlijst is ontvangen en kan hij coderen welk re-integratietraject mogelijk is. In augustus gaven we de gegevens door van onze leden die de tijdelijke universitaire bevraging per mail kunnen ontvangen.

Omdat de regering mogelijk sancties zal koppelen aan het al dan niet invullen van de vragenlijst, zijn een strakke gegevensregistratie en opvolging noodzakelijk.